z ostatniej chwili
Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

Aktualności


Bogatsi o nowe doświadczenia! Zakończenie projektu „Szkoły marzeń w Gminie Mszana Dolna”

30 czerwca zakończył się projekt „Szkoły marzeń w Gminie Mszana Dolna” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dzięki któremu 539 uczniów szkół z terenu gminy nabyło kompetencje kluczowe oraz osiem placówek oświatowych zostało wyposażonych w narzędzia TIK, sprzęt oraz pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z matematyki, przyrody, chemii, fizyki, geografii, biologii i informatyki. Przez dwa lata w szkołach biorących udział w projekcie tj. Szkoła Podstawowa w Glisnem, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubomierzu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej z oddziałami gimnazjalnymi, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasince Małej, Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkiej z oddziałami gimnazjalnymi, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej z oddziałami gimnazjalnymi, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mszanie Górnej, oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Rabie Niżnej realizowane były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki oraz zajęcia rozwijające: „Super Matematyk”, „Super Biolog”, „Super Programista”, „Super Geograf”, podczas których uczniowie pogłębiali i rozwijali swoją wiedzę oraz zainteresowania w zakresie kompetencji kluczowych, a także uczyli się nowych rzeczy rozwijając swoją kreatywność i wyobraźnię.

Od stycznia 2018 roku do maja 2019 zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane w ramach projektu zajęcia, przeprowadzono 3 870 godzin zajęć. Podczas lekcji przekazywano uczniom niestereotypową wiedzę oraz zasady równości szans w tym równości płci oraz niedyskryminacji osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu dla uczniów uczęszczających na zajęcia rozwijające „Super Matematyk” został zorganizowany wyjazd do parku edukacyjnego w Krakowie „Ogród Doświadczeń”, podczas którego uczestnicy poznali nowe i ciekawe miejsce oraz poszerzyli swoją wiedzę poprzez udział w warsztatach związanych z tematyką zajęć.

W wyniku oszczędności powstałych w projekcie udało się zakupić do szkół dodatkowe wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne nieujęte we wniosku o dofinansowanie. Zakupiono 12 szt. wózków do przechowywania oraz ładowania laptopów. Każda ze szkół otrzymała 2 zestawy klocków LEGO MINDSTORMS EV3 i 2 tablety, które uczniowie wykorzystywali na zajęciach rozwijających z informatyki „Super Programista”. W ramach zamówienia w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej odbyło się szkolenie nauczycieli prowadzących ww. zajęcia w zakresie obsługi ww. pomocy dydaktycznych. W związku z zakupionymi zestawami klocków Lego MINDSTORMS EV3 w każdej ze szkół biorących udział w projekcie przeprowadzone zostały warsztaty dla uczniów z wykorzystaniem ww. zestawów. 3-godzinne warsztaty odbyły się w dwie kolejne soboty marca, były prowadzone przez członków Koła Naukowego Robotyki i Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warsztaty, choć sprzyjały pracy w grupach, pozwalały każdemu uczestnikowi samodzielnie spróbować swoich sił w tworzeniu prostych programów, które potem mogli przetestować na skonstruowanych wcześniej przez siebie robotach. Zajęcia z robotyki były dla uczniów doskonałą okazją do rozwijania kompetencji informatycznych i technicznych, zadawania pytań, wymiany doświadczeń, a także do kształcenia kreatywnego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej.

W maju br. w Urzędzie Gminy odbył się międzyszkolny konkurs z wykorzystaniem ww. sprzętu, którego celem było nie tylko promowanie robotyki w szkołach, czy propagowanie nauki zasad algorytmiki i programowania, ale przede wszystkim kształtowanie kompetencji informatycznych uczniów, stymulowanie aktywności dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności konstruowania, myślenia przestrzennego, wzmacnianie umiejętności efektywnej współpracy w grupie jak i integracja  środowiska.

W wyniku udziału w projekcie szkoły doposażyły swoje pracownie przedmiotowe, a zakupione narzędzia TIK, sprzęt oraz pomoce dydaktyczne wzbogaciły wyposażenie oraz usprawniły i uatrakcyjniły prowadzenie zajęć. Uczestnictwo w zajęciach pozwoliło uczniom rozwijać różne i różnorakie działania, które przyczyniły się do wyrównania poziomu i nabywania kompetencji kluczowych.

Dzięki projektowi możliwe było szersze rozpoznania, zdiagnozowanie i doskonalenie umiejętności uzdolnień uczniów, rozwijanie ich pasji oraz możliwość wyrównania różnic między kadetami. Działania projektowe przyczyniły się do wyrównania szans edukacyjnych między wsią a miastem. Uczniowie mogli bezpłatnie korzystać z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających, mieli możliwość wzbogacenia swojej wiedzy poprzez udział w wyjeździe edukacyjnym.

Projekt dobiegł końca. Finalizujemy go bogatsi o nowe doświadczenia mając nadzieję, że szkoły nieprzerwanie korzystać będą z zasobów, które udało się im wypracować i które zyskały przez udział w projekcie, będą dla uczniów „Szkołami marzeń” umożliwiającymi rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień , pasji, otwartymi na innowacyjność i nowe technologie, przygotowującymi ich do dorosłego życia.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 281 755,06 złotych.

 

Weronika Wrzecionek-Cieżak

ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU DOBIEGŁY KOŃCA

Od początku stycznia 2018 roku do końca maja 2019 roku trwały zajęcia w ramach projektu „Szkoły marzeń w Gminie Mszana Dolna”.

We wszystkich szkołach łącznie zrealizowano 3 870 godzin zajęć, w tym: 2 205 dydaktyczno-wyrównawczych, 1 665 rozwijających.

Zadanie 1 SP G – Szkoła Podstawowa w Glisnem – 225 h zajęć, w tym: 135 h dydaktyczno- wyrównawczych, 90 h rozwijających

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 2 grupy po 5 os., zrealizowano 90 h
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 1 grupa 5 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 

Zadanie 2 SP KM1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kasince Małej – 225 h zajęć, w tym: 135 h dydaktyczno- wyrównawczych, 90 h rozwijających

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 90 h
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 1 grupa 7 os., zrealizowano 45 h 

Zadanie 3 G2 – oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kasince Małej – 360 h zajęć, w tym: 180 dydaktyczno-wyrównawczych, 180 rozwijających

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 90 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki – 1 grupa 6 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 1 grupa 6 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Biolog”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Geograf”  – 1 grupa 6 os., zrealizowano 45 h 

Zadanie 4 SP KM2 – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kasince Małej - 225 h zajęć, w tym: 135 h dydaktyczno- wyrównawczych, 90 h rozwijających

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 2 grupy po 6 os., zrealizowano 90 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody – 1 grupa 7 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 

Zadanie 5 SP KW – Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkiej – 450 h zajęć, w tym: 270 dydaktyczno-wyrównawczych, 180 rozwijających

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 4 grupy po 8 os., zrealizowano 180 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 90 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 90 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 90 h 

Zadanie 6 SP MG1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Górnej – 225 h zajęć, w tym: 135 h dydaktyczno- wyrównawczych, 90 h rozwijających

 

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 90 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 

Zadanie 7 G1 – oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Kasinie Wielkiej – 720 h zajęć, w tym: 360 dydaktyczno-wyrównawczych, 360 rozwijających

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 4 grupy po 6 os., zrealizowano 180 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii – 2 grupy po 6 os., zrealizowano 90 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki – 2 grupy po 6 os., zrealizowano 90 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 90 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 2  grupy po 6 os., zrealizowano 90 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Biolog”  – 2 grupy po 6 os., zrealizowano 90 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Geograf”  – 2 grupy po 6 os., zrealizowano 90 h 

Zadanie 8 G3 – oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Rabie Niżnej – 450 h zajęć, w tym: 270 dydaktyczno-wyrównawczych, 180 rozwijających

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 90 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii – 2 grupy po 6 os., zrealizowano 90 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki – 2 grupy po 6 os., zrealizowano 90 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Biolog”  – 1 grupa 6 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Geograf”  – 1 grupa 6 os., zrealizowano 45 h 

Zadanie 9 G4 – oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mszanie Górnej – 450 h zajęć, w tym: 270 dydaktyczno-wyrównawczych, 180 rozwijających  

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 90 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 90 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 90 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Biolog”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Geograf”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 

Zadanie 10 SP MG2 – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mszanie Górnej – 315 h zajęć, w tym: 180 dydaktyczno-wyrównawczych, 135 rozwijających

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 90 h
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 90 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 90 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h

Zadanie 11 L1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubomierzu – 225 h zajęć, w tym: 135 h dydaktyczno- wyrównawczych, 90 h rozwijających

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 2 grupy po 6  os., zrealizowano 90 h
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 45 h 

Zadanie 12 – Wyjazd edukacyjny

 • zorganizowano wyjazd do Ogrodu Doświadczeń  im. Stanisława Lema w Krakowie dla 112 uczniów uczęszczających na zajęcia rozwijające „Super Matematyk”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Priorytet X, Podziałanie 10.1.3.

 

Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2019 r.

Weronika Wrzecionek-Cieżak

Międzyszkolny konkurs w ramach zajęć rozwijających „Super Programista”

15 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Mszana Dolna odbył się międzyszkolny konkurs w ramach zajęć „Super Programista” projektu „Szkoły marzeń        
w Gminie Mszana Dolna” realizowanego w Gminie Mszana Dolna, który został zorganizowany przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
w Gminie Mszana Dolna.

Uroczystego otwarcia i przywitania przybyłych uczestników, opiekunów, nauczycieli oraz członków Naukowego Koła Robotyki i Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonała dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gminie Mszana Dolna - Agata Chorągwicka.

W konkursie wzięło udział osiem 3-osobowych drużyn ze Szkoły Podstawowej w Glisnem, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubomierzu, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kasince Małej, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Górnej, Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej.

Nad przebiegiem konkursu czuwało 3-osobowe jury w składzie:

Przewodniczący jury - Paweł Goliszewski członek zarządu Naukowego Koła Robotyki i Sztucznej Inteligencji UJ   Norbert Marchewka - członek Naukowego Koła Robotyki i Sztucznej Inteligencji UJ                                       Marcin Płonka – informatyk w Urzędzie Gminy Mszana Dolna

Przed rozpoczęciem konkursu przewodniczący jury przedstawił zasady konkursu.

Każda drużyna otrzymała do dyspozycji zestaw Lego Mindstroms EV3 Education oraz stanowisko komputerowe z oprogramowaniem firmy Lego
i sterownikami pozwalającymi na zaprogramowanie robota za pomocą języka graficznego.

Zadaniem drużyny było zbudowanie robota za pomocą dostępnych części i jego zaprogramowanie. Do dyspozycji drużyny był kod przykładowego programu wraz z komentarzem. Uczestnicy na konstrukcję robota i jego zaprogramowanie mieli 100 minut czasu.

Drugą częścią konkursu były tzw. „walki robotów”. Na wstępie każda z drużyn wylosowała liczbę od 1 do 8. Ta liczba wyznaczyła przeciwników
w pojedynkach zgodnie z tzw. drzewem pojedynków. Pojedynek polegał  na umieszczeniu robotów wewnątrz ringu o średnicy 70 cm w wyznaczonych miejscach i uruchomieniu programu. Pojedynek wygrywała drużyna, której robot wypchnął robota przeciwnika poza ring lub go przewrócił.

Wyniki konkursu prezentowały się następująco:

I MIEJSCE drużyna z Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej  budynek B w składzie:

 1. Dominika Ćwierz
 2. Wiktor Dudzik
 3. Jakub Popławski

II MIEJSCE drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mszanie Górnej w składzie:

 1. Daniel Niedojad
 2. Bartłomiej Farganus
 3. Krystian Farganus

III MIEJSCE drużyna z Zespołu Placówek Oświatowych w Kasinie Wielkiej budynek A grupa młodsza w składzie:

 1. Antonia Pałgan
 2. Maria Skowronek
 3. Dawid Ceklarz

Nagrody dla zwycięzców oraz upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu wręczyli: Bolesław Żaba – Wójt Gminy Mszana Dolna i Agata Choragwicka – dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gminie Mszana Dolna.

Zwycięzcom gratulujemy!

 

Weronika Wrzecionek-Cieżak

 

Warsztaty dla „Super Programistów”

W związku z zakupionymi zestawami klocków Lego MINDSTORMS EV3 w każdej ze szkół biorących udział w projekcie „Szkoły marzeń w Gminie Mszana Dolna” przeprowadzone zostały warsztaty dla uczniów z wykorzystaniem ww. zestawów. 3-godzinne warsztaty odbyły się w dwie kolejne soboty 23 i 30 marca oraz były prowadzone przez członków Koła Naukowego Robotyki i Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W trakcie warsztatów z robotyki z Lego MINDSTORMS uczniowie zdobywali wiedzę praktyczną z zakresu budowy i programowania robotów w języku Java – współbieżnym opartym na klasach, obiektowym językiem programowania ogólnego zastosowania. Java służy do tworzenia programów źródłowych kompilowanych do kodu bajtowego, czyli postaci wykonywanej przez maszynę wirtualną.

Uczniowie po kilku ćwiczeniach pokazowych byli w stanie zaprogramować robota z instrukcji a potem modyfikować go, by wreszcie stworzyć własną konstrukcję, według swojego pomysłu. Do zaprogramowania robotów wykorzystywali laptopy, klocki, czujniki dotyku i odległości oraz programowalne "kostki", które podłączali do komputerów w celu wgrania programu.

Warsztaty, choć sprzyjały pracy w grupach, pozwalały każdemu uczestnikowi samodzielnie spróbować swoich sił w tworzeniu prostych programów, które potem mogli przetestować na skonstruowanych wcześniej przez siebie robotach. Zajęcia z robotyki były dla uczniów doskonałą okazją do rozwijania kompetencji informatycznych i technicznych, zadawania pytań, wymiany doświadczeń, a także do kształcenia kreatywnego myślenia oraz wyobraźni przestrzennej.

red. Natalia Kuziel

GMINNE SZKOŁY MARZEŃ

Od 2017 roku Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gminie Mszana Dolna realizuje projekt pn. „Szkoły marzeń w Gminie Mszana Dolna” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Miejscem realizacji na terenie Gminy Mszana Dolna są: Szkoła Podstawowa w Glisnem, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubomierzu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej z oddziałami gimnazjalnymi, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasince Małej, Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkiej z oddziałami gimnazjalnymi, Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej z oddziałami gimnazjalnymi, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mszanie Górnej, Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Rabie Niżnej.

W ramach projektu każda ze szkół zyskała bogate zaplecze dydaktyczno-naukowe, została wyposażona w narzędzia TIK (technologii informacyjnych i komputerowych) oraz sprzęty i dużą ilość pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z matematyki, przyrody, chemii, fizyki, geografii, biologii i informatyki, dzięki którym uczniowie chętniej uczestniczą w zajęciach, są bardziej aktywni oraz świetnie rozwijają swoją wyobraźnię. Multimedia, pomoce dydaktyczne pozwalają często nauczycielom na przeprowadzenie lekcji w sposób ciekawy i zrozumiały dla młodego odbiorcy, a uczniom dostarczają określonych bodźców, które wpływają na ich wzrok, dotyk, słuch itp. Dzięki temu ułatwiają naukę i zrozumienie rzeczywistości.

Od stycznia 2018 roku w „szkołach marzeń” realizowane są dla uczniów zakwalifikowanych do projektu. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, przyrody, fizyki, chemii oraz rozwijające „Super Matematyk”, „Super Programista”, „Super Biolog”, „Super Geograf”.

Od początku projektu zrekrutowano 556 uczniów (256 dziewczynek, 300 chłopców), do prowadzenia zajęć łącznie zaangażowano 53 nauczycieli, którzy zrealizowali 2 280 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających.

86 absolwentów naszych szkół zakończyło udział w projekcie i nabyło kompetencje kluczowe. Uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych pozwoliło uczniom na wyrównanie braków w zakresie dydaktyki, natomiast w rozwijających poszerzyć wiedzę oraz rozwinąć zainteresowania.

W terminie od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. prowadzona była rekrutacja uzupełniająca z poszanowaniem równości szans w tym równości płci oraz niedyskryminacji osób niepełnoprawnych, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i ich rodziców.            

W ramach projektu zorganizowano dla uczniów uczęszczających na zajęcia rozwijające „Super Matematyk” wycieczkę do Ogrodu Doświadczeń  im. Stanisława Lema w Krakowie. Wizyta w parku edukacyjnym sprawiła młodzieży wiele radości a jednocześnie wzbogaciła ich wiedzę.

W wyniku oszczędności w projekcie  szkoły zyskały dodatkowe wyposażenie niezbędne i konieczne do realizacji projektu, które można było uznać jako wydatek kwalifikowalny spełniający warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W ramach oszczędności do szkół zakupiono szafy na laptopy z możliwością ich ładowania, a także 30 listopada 2018 r. każda szkoła otrzymała 2 zestawy klocków LEGO MINDSTORMS EV3 i 2 tablety, które uczniowie wykorzystują na zajęciach rozwijających z informatyki „Super Programista”. W ramach zamówienia w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej odbyło się szkolenie nauczycieli prowadzących ww. zajęcia w zakresie obsługi ww. pomocy dydaktycznych.

Zestawy wprowadzają uczniów w świat robotyki, pozwalają tworzyć zautomatyzowane istoty, pojazdy, maszyny i wynalazki LEGO oraz nimi sterować. Łącząc klocki LEGO® z programowalnymi klockami, silnikami i czujnikami, uczniowie zajmują się tworzeniem modeli, które będą chodzić, mówić, chwytać, myśleć, strzelać i robić niemal wszystko. Uczniowie mogą stworzyć m.in. humanoidalnego robota, strzelającego skorpiona, pełznącego węża, wózek widłowy, ciężarówki wyścigowe, gitary elektryczne, kroczącego dinozaura i wiele innych! Każdy robot posiada unikalne cechy i program, który kontroluje jego zachowanie! W trakcie zajęć z wykorzystaniem Lego MINDSTORMS „mali inżynierowie” zdobywają wiedzę z budowy i programowania robotów, a także poznają terminy tj.: przekładnia, prędkość, moc silnika, trajektoria, algorytm sterowania. Zajęcia, choć sprzyjają pracy w grupach, pozwalają każdemu uczestnikowi samodzielnie spróbować swoich sił w konstruowaniu i programowaniu robotów. Samodzielne wykonanie z pozoru trudnych projektów konstrukcyjnych sprawia uczniom wiele satysfakcji i radości oraz zdecydowanie umacnia ich wiarę we własne możliwości! – mówi Natalia Kuziel, nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubomierzu

Na przełomie marca i kwietnia b.r. planowane jest zorganizowanie w każdej ze szkół biorących udział w projekcie warsztatów dla uczniów z wykorzystaniem zakupionych zestawów, które będą prowadzone przez członków Koła Naukowego  Robotyki i Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 Gminni realizatorzy projektu, aby podsumować całą wiedzę uczniów nabytą podczas zajęć oraz warsztatów planują zorganizowanie konkursu międzyszkolnego pod patronatem wójta Gminy Mszana Dolna, podczas którego zostałaby sprawdzona oraz nagodzona wiedza młodych programistów.

Realizacja projektu to ciągła współpraca między nauczycielami, szkolnymi koordynatorami, dyrektorami szkół oraz gminnymi koordynatorami. Dzięki zaangażowaniu grupy ludzi Gmina Mszana Dolna może pochwalić się SZKOŁAMI MARZEŃ, bo mamy nadzieję, że takie właśnie są dla uczniów szkoły w których realizowany jest projekt – podsumowuje gminny koordynator projektu.

Weronika Wrzecionek-Cieżak

„Szkoły marzeń w Gminie Mszana Dolna”

486 uczniów ośmiu placówek oświatowych z Gminy Mszana Dolna, u których zidentyfikowano różne problemy w nauce, a także szczególne uzdolnienia i zainteresowania, uczestniczy w projekcie pn. „Szkoły marzeń w Gminie Mszana Dolna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Beneficjentem jest Gmina Mszana Dolna, a realizatorem projektu  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gminie Mszana. Miejscem realizacji na terenie Gminy Mszana Dolna jest osiem placówek oświatowych, tj. siedem szkół podstawowych oraz cztery oddziały gimnazjalne przy szkołach podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa w Glisnem,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubomierzu,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej z oddziałami gimnazjalnymi,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasince Małej,
 • Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkiej z oddziałami gimnazjalnymi,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej z oddziałami gimnazjalnymi,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Mszanie Górnej
 • Oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Rabie Niżnej

 

     Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych na terenie Gminy Mszana Dolna w terminie do 30.06.2019 r.

W minionym roku szkolnym placówki zostały wyposażone w narzędzia TIK (technologii informacyjnych i komputerowych) oraz sprzęty i pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z matematyki, przyrody, chemii, fizyki, geografii, biologii i informatyki.          
W okresie od stycznia do maja realizowane były dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki oraz zajęcia rozwijające: „Super Matematyk”, „Super Biolog”, „Super Programista”, „Super Geograf”, podczas których uczniowie rozwijali swoją wiedzę w zakresie kompetencji kluczowych oraz uczyli się kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej. Przed rozpoczęciem każdych z zajęć zweryfikowano wiedzę uczniów poprzez wstępne testy sprawdzające przeprowadzone przez nauczyciela prowadzącego. Łącznie we wszystkich szkołach zrealizowano 1 548 godzin zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i rozwijających. Podczas lekcji przekazywano uczniom niestereotypową wiedzę oraz zasady równości szans w tym równości płci oraz niedyskryminacji osób niepełnosprawnych.

W ramach oszczędności w projekcie do siedmiu placówek oświatowych, tj. czterech szkół podstawowych oraz czterech oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych zakupiono 12 sztuk wózków mobilnych na laptopy niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, w których szkoły mogą je przechowywać oraz ładować.

W maju 86 uczniów klas III gimnazjalnych zakończyło udział w projekcie. Analogicznie jak na początku zweryfikowano ich wiedzę poprzez końcowe testy sprawdzające, z których wynika że wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie wykorzystali możliwość rozwoju swoich zainteresowań. Każdemu udało się podnieść swój początkowy wynik.  
Uczestnictwo w zajęciach  pozwoliło rozwijać liczne i różnorakie działania, które przyczyniły się do wyrównywania poziomu, nabywania kompetencji kluczowych.

18 czerwca 2018 roku 112 uczniów uczestniczących w zajęciach rozwijających „Super Matematyk” wzięło udział w wyjeździe do Ogrodu Doświadczeń  im. Stanisława Lema w Krakowie. Swój pobyt w Ogrodzie grupa rozpoczęła od warsztatów „Piłki Einsteina”: przyśpieszenie grawitacyjne, energia kinetyczna, energia potencjalna, pęd, efekt Magnusa – to zagadnienia, które zostały zaprezentowane przy użyciu różnego rodzaju piłek.              

Kolejno uczniowie wzięli udział w zajęciach „Zabawy z ciśnieniem”, na których zostały poruszone zagadnienia ciśnienia statycznego w różnych odsłonach. Uczestnicy przekonali się, jaka siła drzemie w powietrzu i jak wytrzymałe mogą być plastikowe butelki.                                               
Podczas następnej lekcji „W poszukiwaniu zaginionej szkatułki” uczniowie uczyli się orientacji w terenie na podstawie kompasu i mapy. Wykorzystując zdobyte umiejętności odnaleźli przygotowane dla nich zadania, bazujące na urządzeniach w Ogrodzie Doświadczeń. Poprawne rozwiązania doprowadziły ich do ukrytej w Ogrodzie niespodzianki. Wizyta w parku edukacyjnym sprawiła młodzieży wiele radości a jednocześnie wzbogaciła wiedzę.

W szkołach objętych projektem w terminie od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca z poszanowaniem równości szans w tym równości płci oraz niedyskryminacji osób niepełnoprawnych.             

Kolejny etap realizacji projektu zapowiada się bardzo atrakcyjnie. W roku szkolnych 2018/2019 zajęcia będą realizowane od października do maja.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2019 r.                

 

Do pobrania:

/upload/files/Regulamin%20Szko%C5%82y%20marze%C5%84%20w%20Gminie%20Mszana%20Dolna_20.08.2018.pdf

 

Wyjazd edukacyjny do Ogrodu Doświadczeń w ramach projektu „Szkoły marzeń w Gminie Mszana Dolna”

18 czerwca 2018 roku 112 uczniów z ośmiu gminnych szkół uczestniczących w zajęciach rozwijających „Super Matematyk” wzięło udział w wyjeździe do Ogrodu Doświadczeń  im. Stanisława Lema w Krakowie.

Po przybyciu do parku edukacyjnego uczniowie uczestniczyli w warsztatach oraz zwiedzali Ogród wraz z przewodnikami.

Swój pobyt w Ogrodzie grupa rozpoczęła od warsztatów „Piłki Einsteina”: przyśpieszenie grawitacyjne, energia kinetyczna, energia potencjalna, pęd, efekt Magnusa – to zagadnienia, które zostały zaprezentowane przy użyciu różnego rodzaju piłek.

Kolejno uczniowie wzięli udział w zajęciach „Zabawy z ciśnieniem”, na których zostały poruszone zagadnienia ciśnienia statycznego w różnych odsłonach. Uczestnicy przekonali się, jaka siła drzemie
w powietrzu i jak wytrzymałe mogą być plastikowe butelki. Przeprowadzono również konkurs na najdalej wystrzeloną rakietę.

Podczas następnej lekcji „W poszukiwaniu zaginionej szkatułki” uczniowie uczyli się orientacji w terenie na podstawie kompasu i mapy. Wykorzystując zdobyte umiejętności odnaleźli przygotowane dla nich zadania, bazujące na urządzeniach w Ogrodzie Doświadczeń. Poprawne rozwiązania doprowadziły ich do ukrytej w Ogrodzie niespodzianki.

Podczas zwiedzania Ogrodu uczniowie z ogromnym zainteresowaniem słuchali słów przewodnika, byli świadkami doświadczeń i sami w nich uczestniczyli. Mogli samodzielnie pograć na dzwonach rurowych, ksylofonie, wirować na obrotowej platformie, huśtać się na sprzężonych huśtawkach czy też znaleźć się we wnętrzu kalejdoskopu. Sprawdzali działanie Kołyski Newtona, półkul magdeburskich oraz wózków na szynach. Przy stanowisku z krzywymi lustrami uczniowie mogli zobaczyć swoją nową sylwetkę, a przy urządzeniach m. in. kolorowe sektory, dysk Benhama zaobserwować złudzenia optyczne. Przeprowadzane eksperymenty na licznych przyrządach pozwoliły poznać podstawowe prawa rządzące przyrodą.

Wizyta w Ogrodzie doświadczeń sprawiła młodzieży wiele radości a jednocześnie wzbogaciła wiedzę.

Wyjazd edukacyjny do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie odbył się w ramach projektu „Szkoły marzeń w Gminie Mszana Dolna”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

TRWAJĄ ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

Od początku stycznia 2018 roku trwają zajęcia w ramach projektu „Szkoły marzeń w Gminie Mszana Dolna”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Priorytet X, Podziałanie 10.1.3.

Do końca maja 2018 roku realizacja projektu obrazuje się następująco :

Zadanie 1 SP G – Szkoła Podstawowa w Glisnem

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 2 grupy po 5 os., zrealizowano 36 h
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 1 grupa 5 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 

Zadanie 2 SP KM1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kasince Małej

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 36 h
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 1 grupa 7 os., zrealizowano 18 h 

Zadanie 3 G2 – oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kasince Małej

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 36 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki – 1 grupa 6 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 1 grupa 6 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Biolog”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Geograf”  – 1 grupa 6 os., zrealizowano 18 h 

Zadanie 4 SP KM2 – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kasince Małej

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 2 grupy po 6 os., zrealizowano 36 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody – 1 grupa 7 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 

Zadanie 5 SP KW – Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkiej

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 4 grupy po 8 os., zrealizowano 72 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 36 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 36 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 36 h 

Zadanie 6 SP MG1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mszanie Górnej

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 36 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 

Zadanie 7 G1 – oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Kasinie Wielkiej

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 4 grupy po 6 os., zrealizowano 72 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii – 2 grupy po 6 os., zrealizowano 36 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki – 2 grupy po 6 os., zrealizowano 36 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 36 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 2  grupy po 6 os., zrealizowano 36 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Biolog”  – 2 grupy po 6 os., zrealizowano 36 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Geograf”  – 2 grupy po 6 os., zrealizowano 36 h 

Zadanie 8 G3 – oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Rabie Niżnej

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 36 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii – 2 grupy po 6 os., zrealizowano 36 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki – 2 grupy po 6 os., zrealizowano 36 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Biolog”  – 1 grupa 6 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Geograf”  – 1 grupa 6 os., zrealizowano 18 h 

Zadanie 9 G4 – oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Mszanie Górnej

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 36 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 36 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 36 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Biolog”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Geograf”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 

Zadanie 10 SP MG2 – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mszanie Górnej

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 36 h
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 36 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 2 grupy po 8 os., zrealizowano 36 h 
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h

Zadanie 11 L1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubomierzu

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”  – 2 grupy po 6  os., zrealizowano 36 h
 • zajęcia rozwijające „Super Programista”  – 1 grupa 8 os., zrealizowano 18 h 

Zadanie 12 – Wyjazd edukacyjny

 • zorganizowano wyjazd do Ogrodu Doświadczeń  im. Stanisława Lema w Krakowie dla uczniów uczęszczających na zajęcia rozwijające „Super Matematyk”

 

W ramach realizowanego przez Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół projektu „Szkoły marzeń" placówki oświatowe z terenu Gminy Mszana Dolna wyposażono m.in. w nowoczesne komputery oraz pomoce naukowe.

Całkowity koszt zakupu wyposażenia wyniósł 589 339,21 zł.

W szkołach  nr 1 i nr 2 w Kasince Małej, nr 1 w Lubomierzu, nr 1 i nr 2 w Mszanie Górnej, Kasinie Wielkiej oraz Glisnem doposażone zostały pracownie informatyczne w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz niezbędne oprogramowanie.  Zakupiono m.in. ponad 117 laptopów, 10 tablic interaktywnych, 10 projektorów do tablic, 4 ekrany projekcyjne, tablicę mobilną, rzutniki, UPS-y, routery, serwery, drukarki (m.in. drukarkę 3 D), wideoprojektory, systemy do analizy i zbierania danych, program net suport (zarządzanie klasą) i wiele innych. Do tych samych szkół do końca grudnia trafi również ogromna ilość pomocy: mikroskopy optyczne, mikroskopy cyfrowe z kamerą USB, mikroskopy z podłączeniem do komputera, kompasy, deszczomierze, przenośne zestawy do badania wody, barometry, zestawy skał i minerałów, kwasomierze gleby typu Helliga, modele szkieletu człowieka, ptaków, płazów, ryb, ssaka,  zestawy odczynników chemicznych, (metale, niemetale, kwasy i inne), a nawet fartuchy ochronne,  mapy ścienne, układy współrzędnych, plansze interaktywne, licencje programów, magnetyczne ułamki, wagi, Zometool – system do eksperymentowania przy konstrukcji modeli i brył, jak również suwmiarki, koło do odmierzania odległości z licznikiem, zestawy obwodów elektrycznych, zestawy preparatów biologicznych tkanki człowieka (rozmaz krwi ludzkiej, mózg człowieka i in.) oraz setki innych, których nie sposób wymienić.  Przetarg obejmował ponad 630 pozycji! Celem projektu było doposażenie pracowni biologicznych, chemicznych, matematycznych, fizycznych, przyrodniczych i geograficznych, które będą obecnie wykorzystywane zgodnie z założeniami reformy oświatowej.

Kolejnym etapem projektu jest realizacja zajęć dodatkowych - zarówno rozwijających (matematyka, biologia, geografia oraz programowanie) jak i wyrównawczych z matematyki i przyrody  (aby wyrównać szanse i uzupełnić wiedzę uczniów w trybie indywidualnym). Do końca grudnia zakończony zostanie proces naboru uczniów do projektu i zatrudnienia nauczycieli. Od stycznia 2018 roku 568 uczniów będzie brało udział w dodatkowych zajęciach z matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych oraz technicznych z wykorzystaniem metody eksperymentu i programowania.

Cały program współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu to 1.364.355,60 zł.  

 

 

„Szkoły marzeń w Gminie Mszana Dolna” – rekrutacja rozpoczęta

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mszana Dolna  od  01 września  2017 r. rozpoczął realizację projektu numer RPMP.10.01.03-12-0407/16 pod nazwą „Szkoły marzeń w Gminie Mszana Dolna”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu X „Wiedza i kompetencje”, działanie 10.1 „ Rozwój kształcenia ogólnego”, 10.1.3 „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne”. 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych na terenie Gminy Mszana Dolna w terminie do 30.06.2019 r.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, przyrody, chemii, fizyki
 • zajęcia rozwijające „Super Matematyk”, „Super Biolog”, „Super Geograf”, „Super Programista”
 • wyjazdy edukacyjne.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie od 01 listopada do 15 grudnia 2017 r. w ośmiu placówkach oświatowych:

 • Szkoła Podstawowa w Glisnem
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubomierzu
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Kasince Małej
 • Szkoła Podstawowa w Kasinie Wielkiej
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Mszanie Górnej
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Mszanie Górnej
 • Gimnazjum nr 1 w Kasinie Wielkiej
 • Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej
 • Gimnazjum nr 3 w Rabie Niżnej
 • Gimnazjum nr 4 w Mszanie Górnej

Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania w sekretariatach szkół.

Ponadto w ramach projektu szkoły zostaną wyposażone w narzędzie TIK (technologii informacyjnych i komputerowych) oraz sprzęty i pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z matematyki, przyrody, chemii, fizyki, biologii, geografii i informatyki.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 1 354 468,80 zł                                                    

Dofinasowanie projektu z UE: 1 151 298,48 zł

Realizacja projektu będzie trwała do 30 czerwca 2019 r.

Do pobrania :

/upload/files/regulamin%20rekrutacji%2010.1.3.%20-Szko%C5%82y%20marze%C5%84%20w%20Gminie%20mSzana%20Dolna.pdf