z ostatniej chwili
W dniu 18 czerwca 2024 r. biuro ewidencji ludności czynne w godzinach od 7:00 do godziny 11:00. Skrócenie czasu pracy spowodowane jest przyczynami technicznymi. Uprzejmie informuję, że od dnia 13 czerwca 2024 roku do dnia 31 sierpnia 2024 roku Urząd Gminy Mszana Dolna będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Kasa urzędu czynna: Wtorek: 8:00-12:00 Środa: 13:00-15:00 Czwartek: 8:00-12:00 Wpłaty dokonać można w każdej placówce BS Mszana Dolna – bez prowizji
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejCyberbezpiecznyWybory uzupełniającetransmisjadostępnośćOtwórz się na pomocProfilaktyka jodowaStrategia terytorialnawyposazeniekoronawirusstudiumrodoJak zatwić sprawęOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzeDziedzictwoCała naprzód IIPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteocyfrowa gminaremont kwateryJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjaDostępnośc aplikacjiinformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwasdsUrząd statystycznyBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raba Niżna - etap IIIjakości powietrzaEkointerwencja

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Mszana Dolna


Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Mszana Dolna

W dniu 11 września 2023 r. Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba, podjął ważną decyzję o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego. Potrzeba powołania nowego zespołu wynikała ze zmiany przepisów prawa, to jest z nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Celem zespołu interdyscyplinarnego jest m.in. skuteczne przeciwdziałanie przemocy domowej w społeczności naszej gminy.

Skład Zespołu

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Mszana Dolna działa w oparciu o Uchwałę nr LXIII/639/23 Rady Gminy Mszana Dolna. Jego skład obejmuje przedstawicieli różnych instytucji, którzy wspólnie podejmą działania mające na celu ochronę ofiar przemocy. W skład zespołu wchodzą:

 • Izabela Malec – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
 • Beata Farganus – Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
 • Anna Kyjanica – Asystent rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
 • Anna Petrycka – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej
 • Maria Farganus – Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej
 • Adrian Walczak – Kierownik ds. Prewencji Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej
 • Zbigniew Jarosz – Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola nr 2 w Kasinie Wielkiej
 • Maria Lis – Pielęgniarka Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kasince Małej
 • Andrzej Diduszko – Kurator Specjalista ds. Dorosłych Sądu Rejonowego w Limanowej
 • Beata Ciesielczyk – Kurator Specjalista ds. Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Limanowej

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mszana Dolna zwołane przez Wójta Gminy Mszana Dolna odbyło się w Urzędzie Gminy Mszana Dolna w dniu 19 września 2023 r.. Podczas spotkania dokonano wyboru Przewodniczącego Zespołu – funkcję tę pełni Anna Kyjanica, zastępować ją będzie Anna Petrycka.

Podczas pierwszego posiedzenia uchwalono regulamin określający szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno - pomocowych, pracujących bezpośrednio z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej Zespół Interdyscyplinarny w gminie aktywnie działa w celu ograniczenia zjawiska przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy.

 

Główne zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Diagnoza problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym:
 • Zespół dokonuje kompleksowej diagnozy problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym, analizując skalę i charakter zjawiska.
 1. Inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych:
 • Zespół podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy domowej poprzez inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych. Działa we współpracy z odpowiednimi podmiotami.
 1. Opracowywanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej:
 • Zespół opracowuje projekt gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy.
 1. Rozpowszechnianie informacji o dostępnych formach pomocy w środowisku lokalnym:
 • Zespól aktywnie promuje instytucje, organizacje i osoby zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy domowej budując w ten sposób lokalną koalicję na rzecz powstrzymania zjawiska przemocy. Promuje również informacje o dostępnych formach pomocy w lokalnym środowisku.
 1. Powoływanie Grup Diagnostyczno-Pomocowych:
 • Zespół tworzy i monitoruje działania grup diagnostyczno-pomocowych, które reagują na konkretne przypadki przemocy domowej.
 1. Prowadzenie oddziaływań wobec osób stosujących przemoc domową:
 • Zespół kieruje osoby stosujące przemoc domową do programów korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych, wspierając ich proces zmiany.

Zespół Interdyscyplinarny jest kluczowym elementem systemu walki z przemocą domową na szczeblu lokalnym. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego to ważny krok w zapewnieniu bezpieczeństwa naszym mieszkańcom. Dzięki współpracy różnych instytucji będziemy mogli skuteczniej przeciwdziałać przemocy domowej i pomagać potrzebującym – uzasadnił swoją decyzję Wójt Bolesław Żaba.

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mszana Dolna jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Spadochroniarzy 6, 34-700 Mszana Dolna, kontakt z Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego można nawiązać pod nr tel. 18 33 10 541 lub z Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego pod nr tel. 18 33 19 810.

Zapraszamy do kontaktu mieszkańców borykających się z problemem przemocy domowej jak również świadków przemocy.