Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejSzczepieniaNarodowy spis powszechnytransmisjadostępnośćkoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia WójtaProgram Czyste PowietrzePlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteoJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjainformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwarfilFundusz Dróg Samorządowychjakości powietrzaEkointerwencja

Strona główna


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej

(GKRPA)

Siedziba: Urząd Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 - pokój nr 2, na parterze budynku

Tel. 18 33 19 810

Dyżury członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 15.00 oraz w czwartki i piątki dodatkowo od 15.30 – 16.30. Podczas dyżuru można złożyć wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego, zgłosić incydent przemocy domowej, uzyskać informację o dostępnych formach pomocy dla osób dotkniętych problemem alkoholowym.

W skład GKRPA wchodzą:

Anna Petrycka – przewodnicząca GKRPA

Katarzyna Szybiak – sekretarz GKRPA

Elżbieta Biedroń – członek GKRPA

Maria Farganus – członek GKRPA

Jolanta Kościelniak – członek GKRPA

Halina Adamczyk – członek GKRPA

Karolina Bujas – członek GKRPA

Osoby chcące dobrowolnie podjąć leczenie odwykowe otrzymają od członków GKRPA szczegółowe informacje o miejscach, gdzie można otrzymać profesjonalną pomoc w zakresie diagnozy i terapii uzależnienia.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje się również wnioski o leczenie osoby uzależnionej, która dobrowolnie nie chce poddać się terapii. Wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego wraz z uzasadnieniem można składać na formularzu dostępnym w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Mszana Dolna. Wniosek mogą złożyć nie tylko członkowie najbliższej rodziny, ale również inne osoby niekoniecznie spokrewnione, które posiadają wiedzę o występowaniu przesłanek koniecznych do orzeczenia przez sąd zobowiązania do podjęcia leczenia. W uzasadnieniu wniosku, oprócz nadużywania alkoholu należy wykazać występowanie następujących przesłanek:

 • rozkład życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu
 • demoralizację małoletnich
 • uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny (materialnych, a także potrzeby bezpieczeństwa, potrzeb emocjonalnych członków rodziny, brak warunków do harmonijnego rozwoju małoletnich dzieci poprzez stosowanie przemocy/ narażanie na bycie świadkiem przemocy).
 • systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego

 

W uzasadnieniu wniosku należy zgodnie ze stanem faktycznym zawrzeć następujące informacje:

 • od ilu lat osoba zgłaszana nadużywa alkoholu, jak problem ten wygląda w ostatnim czasie, czy upija się, czy występują ciągi alkoholowe, jak długo trwają przerwy pomiędzy ciągami;
 • jak osoba zachowuje się będąc pod wpływem alkoholu – szczegółowo opisać to zachowanie;
 • czy spożywa alkohol w miejscach publicznych, czy były interwencje wobec osoby nadużywającej alkoholu w związku z piciem w miejscach publicznych (na placach, skwerach, parkach, mostach, przy sklepie, na przystankach itp.);
 • czy zachowuje się agresywnie lub znęca się psychicznie albo fizycznie – jeśli tak, to opisać szczegółowo w jaki sposób i wobec kogo kieruje zachowania przemocowe;
 • czy osoba zgłaszana pracuje i czy łoży na utrzymanie rodziny, domu – jeśli nie pracuje to podać czy jest emerytem, rencistą, osobą bezrobotną oraz czy podejmuje prace dorywcze;
 • kto zamieszkuje razem z osobą zgłaszaną, jeśli są to nieletni to podać w jakim wieku (we wniosku nie podajemy danych osobowych tych osób – można napisać np. matka, syn, szwagier, wujek itp.);
 • czy osoba zgłaszana jest zobowiązana do świadczenia opieki nad inną osobą, w jaki sposób wywiązuje się z tego obowiązku, czy używanie alkoholu ma wpływ na jakość tej opieki;
 • czy wobec osoby zgłaszanej przeprowadzane były interwencje policji, jeśli tak to kiedy i czym się zakończyły;
 • czy osoba zgłaszana przebywała w izbie wytrzeźwień, jeśli tak – to ile razy i kiedy to miało miejsce;
 • czy osoba zgłaszana leczyła się w przeszłości odwykowo, jeśli tak to w jakim trybie (w poradni, w szpitalu), czy zakończyła leczenie, czy utrzymywała abstynencję po zakończonym leczeniu odwykowym i jak długo to trwało;
 • czy wobec zgłaszanego toczy się lub toczyło się wg wiedzy wnioskodawcy postępowanie sądowe lub na policji np. w związku ze znęcaniem, prowadzeniem pojazdów, obsługą urządzeń pod wpływem alkoholu – jeśli tak to kiedy i czym się zakończyło;
 • czy w rodzinie osoby zgłaszanej wszczęto procedurę Niebieskie Karty;
 • inne informacje w sprawie, które chciały podać wnioskodawca;
 • podpis wnioskodawcy;

Wniosek można złożyć osobiście w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy przekazując go dyżurującemu przedstawicielowi GKRPA. Można również w zaklejonej kopercie złożyć na dziennik podawczy urzędu gminy lub przesłać pocztą.

Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego psychologa i psychiatrę w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Następnie GKRPA kieruje wniosek do Sądu Rodzinnego  Limanowej o zobowiązanie osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego.

Na terenie Urzędu Gminy Mszana Dolna działa bezpłatny Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy. Pory działalności punktu konsultacyjnego prezentuje załączona tabela.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego poradnictwa.