Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejSzczepieniaNarodowy spis powszechnytransmisjakoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia WójtaPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteoJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjainformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwarfilFundusz Dróg Samorządowychjakości powietrzaEkointerwencjaProgram Czyste Powietrze

Aktualności


„Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna – Wilczyce .. "

30/06/2017, dodał: Józef Pajdzik czytano: 2151 razy

Mszana Dolna, 30.06.2017 r.

GKOŚR- 6220.1.2017

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji

 

         Na podstawie art. 38 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/

 

zawiadamiam,

 

że w dniu 30.06.2017 r., wydana została decyzja znak: GKOŚR 6220.1.2017, w której organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa odcinkowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna – Wilczyce w km 0+200 - 1+316 i w km 1+481 - 2+353 w m. Mszana Górna/Łętowe  poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym”, będącego przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257./ w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję strony o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego  obwieszczenia, w  Urzędzie Gminy Mszana Dolna od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530,  pokój 39 – referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 18 33 10 009 wew. 339.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis art. 10 Kpa jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

Wójt Gminy

Mszana Dolna

Bolesław Żaba

 

Zamieszczono w BIP Gminy Mszana Dolna oraz tablicy ogłoszeń w  dniu: 30.06.2017 r.