Spotkania informacyjne

W związku z zakończeniem procedury przetargowej dotyczącej wykonania robót budowlanych polegających na dostawie montażu 2.152 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin biorących udział w projekcie p.n. „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz Gminach Partnerskich” rozpocznie się cykl spotkań z mieszkańcami.  

 

            Zapraszamy mieszkańców uczestniczących w projekcie „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz Gminach partnerskich” na spotkania informacyjne, które odbędą się:

1)      Mszana Dolna - 17.04.2013r. tj. środa o godz. 18:30 – Kino Luboń.

 

2)      Raba Wyżna – 18.04.2013r. tj. czwartek o godz. 17.00 – OSP Raba Wyżna

 

3)      Łętowe –20.04.2013r. tj.  sobota o godz. 17.30 – OSP Łętowe.

 

4)      Niedźwiedź –21.042013r. tj. niedziela o godz. 12.30 – Dom Kultury w Niedźwiedziu.

 

5)      Skawa – 26.04.2013 tj. piątek o godz. 17.00 – Zespół Szkół w Skawie.  

 

O kolejnych spotkaniach będziemy Państwa informować.

 

Antoni Róg
Kierownik Projektu