Informacja Wójta Gminy Mszana Dolna

W dniu 17.09.2012r. został ogłoszony przetarg na „Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 2 152 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Mszana Dolna oraz gminach partnerskich, oraz 6 instalacji w budynkach użyteczności publicznej” w ramach realizacji projektu pn „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”

 

termin składania ofert upływa z dniem 24 października 2012r.do godziny 13.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna. Termin otwarcia ofert nastąpi 24 października 2012r. o godzinie 14.00. Informacje dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej www.mszana.pl - Zamówienia Publiczne.

 

Wójt Gminy Mszana Dolna
Bolesław Żaba