Pierwsza rata – kolektory słoneczne

Mieszkańcy Gminy Dobra, którzy podpisali umowy na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach Projektu: „Odnawialne źródła energii w Gminie Mszana Dolna oraz gminach partnerskich”, dofinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy proszeni są o dokonanie wpłaty pierwszej raty w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) zgodnie z podpisaną umową.

 

Wpłaty należy dokonać do końca września 2012 r. w kasie Urzędu Gminy w Dobrej lub na konto:

BS Limanowa 04 8804 0000 0020 0200 0260 0084 – tytułem:
„Pierwsza rata solary,  darowizna – nr umowy …….”.

Dane osobowe osób wpłacających środki finansowe powinny być identyczne z danymi uczestnika Programu.