Inwestycje w odnawialne źródła energii – konferencja liderów

      9 czerwca w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się konferencja „Inwestycje w odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionów Polski”, zorganizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle wspólnie z partnerami: Gmina Busko Zdrój, Miasto i Gmina Niepołomice, Powiat Suski, Gmina Mszana Dolna. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęło Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii.

 

             Podczas  konferencji występowali przedstawiciele Szwajcarii: Roland Python,  Dyrektor  Biura SPPW, Marc Muller, Szwajcarski Federalny Departament ds. energii oraz  uznane autorytety z Polski: dr Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, prof. UJ Krzysztof Berbeka, prof. Małgorzata Grodzińska, Instytut Nauk o Środowisku UJ, Andrzej Guła, Instytut Ekonomii, Krakowski Alarm Smogowy.

        W trakcie dyskusji panelowych swoje doświadczenia w realizacji projektów solarnych
w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy prezentowali przedstawiciele instytucji realizujących Projekty:

 • Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle, projekt: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” (20 gmin),

- Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku
- Maria Lignar, koordynator projektu;

 • Gmina Busko Zdrój, projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” (12 gmin),
  Tomasz Mierzwa, Zastępca Burmistrza
  Anna Przyborowska-Ryś, koordynator projektu;
 • ·         Gmina Mszana Dolana, projekt ”Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”, (6 gmin),
  Bolesław Żaba, Wójt Gminy

Antoni Róg, koordynator projektu;

 • Gmina Niepołomice, projekt Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych”, (6 gmin),

Dariusz Marczewski, Burmistrz Miechowa,

Stanisław Nowacki, koordynator projektu;

 • Powiat Suski, projekt Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
  i poprawy jakości powietrza  w obrębie obszarów NATURA 2000”
  , (9 gmin)

Józef Bałos, Starosta Suski
Paweł Dyrcz. koordynator projektu.

       Łącznie na terenie 53 gmin zainstalowanych zostanie ponad 21 000 systemów solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w prywatnych budynkach mieszkalnych i 160 w budynkach użyteczności publicznej o łącznej powierzchni około 123 000 m2 oraz 101 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej o łącznej mocy około 2 700 kWp i powierzchni 17 000 m2. Szwajcarskie dofinansowanie wyniosło między 45-85 proc. wartości projektów, a wkład własny mieszkańców nie przekroczył 30 proc. całkowitych kosztów inwestycji. Zakładana redukcja emisji zanieczyszczeń to około 30 tysięcy ton/rok.

        W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ministerstwa Rozwoju, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, samorządów województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego, związków gmin, przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych oraz mediów.
           Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć instalacji odnawialnych źródeł energii zrealizowanych w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

 

red., fot. Biuro Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

 

 

 Informacji na temat Projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich” reporterom „Kroniki” TVP Kraków udzielił Bolesław Żaba – Wójt Gminy Mszana Dolna (sek. 00:09:12 – 00:11:31)

 

Link: http://krakow.tvp.pl/25720171/9-vi-2016-godz-1830

 

Zobacz prezentacje - tutaj

 

galeria