Solary Mszana Dolna – czy to już koniec inwestycji?

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej budzi ogromne zainteresowanie wśród naszego społeczeństwa.


Zgodnie z założeniami projektu, koniec drugiego kwartału 2014r. to koniec realizacji projektu, który przewidywał zamontowanie 2152 instalacji w budynkach mieszkalnych oraz 6 instalacji w budynkach publicznych na terenach Gmin: Mszana Dolna, Kamienica, Dobra, Niedźwiedź, Raba Wyżna i Miasto Mszana Dolna.

W wyniku oszczędności, jakie uzyskaliśmy w stosunku do zaplanowanego budżetu wystąpiliśmy z oficjalnym pismem do strony szwajcarskiej o wyrażenie zgody na wykorzystanie pozostałej kwoty tj. około 12 mln złotych na wykonanie dodatkowych instalacji w budynkach mieszkalnych – mówi Kierownik projektu Antoni Róg.

Szacujemy wstępnie, że zostanie wykonanych około 1100 dodatkowych instalacji w gminach uczestniczących w projekcie - podkreśla Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba. Przewidujemy, że na przełomie maja i czerwca lider projektu otrzyma odpowiedź zatwierdzającą złożony wniosek o zmianę w projekcie. W następnej kolejności ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie instalacji, a potem gminy dokonają wyboru lokalizacji zainstalowania instalacji. Chętnych jest prawie dwukrotnie więcej niż możliwości finansowe programu. Szkoda, że tak dużo osób przekonało się o zaletach systemu zbyt późno, gdyż na etapie składania wniosków można było uzyskać większe dofinansowanie.

red. Beata Paluszek