ZASADY MONTAŻU INSTALACJI SOLARNYCH

Szanowni Państwo.

Zakończyłem cykl spotkań z mieszkańcami uczestniczącymi w programie „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”  i z uwagi na pojawiające się pytania poniżej przedstawiam zasady montażu instalacji w Państwa domach.

 

  1. Po podpisaniu umowy z Wójtem Gminy/Burmistrzem Miasta/ Państwa adres zostaje umieszczony na liście do montażu.
  2. Przedstawiciel Wykonawcy firmy SKORUT SYSTEMY SOLARNE SP. z o.o. zadzwoni w celu uzgodnienia dogodnego terminu montażu.
  3. W uzgodnionym dniu pojawi się u Państwa Kierownik brygady ze stosownym upoważnieniem podpisanym przez Wójta /Burmistrza  Waszej Gminy i Inspektor Nadzoru, poproszą o dokumentację, którą Państwo otrzymali i umowę.
  4. Dokonają oględzin miejsca montażu wykonując dokumentację fotograficzną obiektu, zaproponują właściwe rozwiązanie techniczne dokonując odpowiedniego wpisu w protokole przekazania obiektu.
  5. Monterzy rozpoczną instalację zgodną z uzgodnieniami i dokonają podłączenia instalacji do instalacji ciepłej wody istniejącej w budynku.
  6. Uczestnik projektu zostanie przeszkolony z zakresu obsługi instalacji.
  7. Po wykonaniu instalacji i szkoleniu  w Państwa obecności dokonany zostanie przy udziale Inspektora Nadzoru odbiór instalacji i podpisany Protokół Odbioru.
  8. Sporządzony zostanie kosztorys powykonawczy.
  9. Zgodnie z warunkami umowy wszystkie prace nie objęte projektem mogą być wykonane na koszt mieszkańca.

 

UWAGA

Jeżeli Państwo nie dokonają zgłoszenia konieczności zmian w projekcie przed przybyciem instalatorów nie zostaną one wykonane.

Kierownik Projektu

Antoni  Róg