Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejSzczepieniaNarodowy spis powszechnytransmisjakoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia WójtaPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteoJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjainformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwarfilFundusz Dróg Samorządowychjakości powietrzaEkointerwencjaProgram Czyste Powietrze

Aktualności


Przebudowa drogi powiatowej 1616 K Mszana Górna - Podłopień w km 0+075 - 9+120 w miejscowościach Łostówka i Wilczyce

28/03/2018, dodał: Józef Pajdzik czytano: 1567 razy

Mszana Dolna, 28.03.2018 r.

GKOŚR- 6220.8.2017

 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji

 

         Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 4 ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm. powoływanej dalej jako ”Uooś”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/

zawiadamiam,

że w dniu 27.03.2018 r., wydana została decyzja znak: GKOŚR 6220.8.2017, w której organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 1616 K Mszana Górna – Podłopień w km 0+075 – 9+120 w miejscowościach Łostówka i Wilczyce” będącego przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 „Uooś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Mszana Dolna w porozumieniu z Wójtem Gminy Dobra.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257./ w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję strony o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego  obwieszczenia, w  Urzędzie Gminy Mszana Dolna, od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530,  pokój 39 – referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 18 33 10 009 wew. 339.

Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis art. 10 Kpa jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

Załącznik nr 1: decyzja z dnia 27.03.2018 r. znak: GKOŚR.6220.8.2017 r.

 

Wójt Gminy

Mszana Dolna

Bolesław Żaba

 

Obwieszczenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz  w BIP Gminy Mszana Dolna oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobra w  dniu: 28.03.2018 r.

Pobierz :

Charakterystyka przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach