Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
Powiększ: A A A
A A A A A
Biuletyn informacji publicznejSzczepieniaNarodowy spis powszechnytransmisjakoronawirusrodoJak zatwić sprawęSprawdź kto i gdzie odśnieżaOgłoszenia WójtaPlan zagospodarowania przestrzennego - interaktywna mapaProfil zaufanyinterpelacjeostrzezenia meteoJustyna Kowalczykgmina w obiektywie.htmlGaleria zdjęćznpOdkryj Beskid WyspowyObrona cywilnae-urzadkanalizacjadeklaracjainformacje-do-banerow/datacje-z-budzetu-panstwarfilFundusz Dróg Samorządowychjakości powietrzaEkointerwencjaProgram Czyste Powietrze

Aktualności


„Przebudowa drogi powiatowej 1616 K Mszana Górna – Podłopień w km 0+075 – 9+120 w miejscowościach Łostówka i Wilczyce”

26/01/2018, dodał: Józef Pajdzik czytano: 2063 razy

 

Mszana Dolna, dnia  19.01. 2018 r.

GKOŚR 6220.8.2017

Obwieszczenie/zawiadomienie

 

                        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 zwanej dalej K.p.a.) oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm. zwanej dalej „Uooś”)

z a w i a d a m i a m,

że na podstawie art. 64 ust. 1 pkt  4 ustawy  z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm). w dniu 19.01.2018 r. zwrócono się do  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie, ul. Marszałka J.Piłsudskiego 22, 31-109 KRAKÓW

o wyrażenie  opinii dotyczącej obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 1616 K Mszana Górna – Podłopień w km 0+075 – 9+120 w miejscowościach Łostówka i Wilczyce”, które zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 71) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco  oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza w drodze postanowienia  organ właściwy do wydania decyzji  środowiskowej na podstawie uwarunkowań wymienionych w art.  63 ust.1 pkt 1-3 ustawy „Uooś.

W myśl art. 10 k.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.         

Równocześnie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia p.n. p.n. „Przebudowa drogi powiatowej 1616 K Mszana Górna – Podłopień w km 0+075 – 9+120 w miejscowościach Łostówka i Wilczyce”,  będzie zakończone niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień .

Przewidywany termin załatwienia sprawy: 20.03.2018 r.

Ponieważ w powyższej sprawie  liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. „Uooś” niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom  do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicach ogłoszeń  Urzędów Gmin:  Mszana Dolna oraz Dobra, w granicach których  realizowane będzie przedsięwzięcie. Ponadto informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych, wniosku  o wydanie decyzji, o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz, w którym zamieszczone są dane o dokumentach,  zawierających  informację o środowisku i jego ochronie zamieszczony jest na stronie gminy Mszana Dolna w BIP: http://www.mszana.pl http://www.ekokarty.pl/wykaz/gmina_mszana_dolna/index.php.

Z zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia oraz dokumentacją sprawy,  strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Mszana Dolna od poniedziałku do piątku, w godz. od 730 do 1530, pokój nr 39 – referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  tel. 18 33 10 009 wew. 339.

 

Z up. Wójt Gminy

Mszana Dolna

Katarzyna Szybiak

Zastępca Wójta

 

Zamieszczono w dniu:   26.01.2018 r.