Informacja

Zawiadomienie o unieważnieniu

wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 05.02.2013r. na „Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 2 152 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Mszana Dolna oraz gmin partnerskich oraz 6 instalacji w budynkach użyteczności publicznej”.

 

 

            Na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt: KIO 347/13 z dnia 4 marca 2013r. Urząd Gminy w Mszanie Dolnej unieważnia dokonanie wyboru z dnia 05.02.2013r. i powtarza czynności polegające na wyborze najkorzystniejszej oferty.