Informacja Wójta Gminy Mszana Dolna

Informujemy wszystkich uczestników projektu, że w związku z przedłużająca się procedurą prowadzoną przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w sprawie odwołania się oferentów biorących udział w postępowaniu SOL.1/2012 pn: „wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 2 152 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Mszana Dolna oraz gmin partnerskich, oraz 6 instalacji w budynkach użyteczności publicznej” realizacja projektu nie została jeszcze rozpoczęta.

 

            Mamy nadzieję, że w kwietniu 2013r. rozpocznie się montaż instalacji w budynkach mieszkalnych. Po podpisaniu umowy z wykonawcą odbędzie się cykl spotkań z mieszkańcami w celu ustalenia terminów montażu w poszczególnych budynkach.

 

 

Wójt Gminy Mszana Dolna
Bolesław Żaba