Informacja Wójta Gminy Mszana Dolna

W dniu 05.03.2013r. r. o godzinie 09.00 odbyło się spotkanie Lidera projektu – Gminy Mszana Dolna z partnerami projektu. Na spotkaniu poruszane były kwestie złożonych przez oferentów odwołań od wyników przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej, prowadzonych kontroli Urzędu Zamówień Publicznych oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego

pn: „wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 2 152 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Mszana Dolna oraz gmin partnerskich, oraz 6 instalacji w budynkach użyteczności publicznej”.

Poruszono także kwestie organizacyjne dotyczące przygotowania się do rozpoczęcia prac związanych z w/w postępowaniem.

Wkrótce poinformujemy o wynikach postępowania przetargowego i decyzjach Partnerów projektu dotyczących realizacji inwestycji.

 

 

 

 

Wójt Gminy Mszana Dolna

Bolesław Żaba