Informacja

W związku z przedłużającą się procedurą przeprowadzenia postępowania "na wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 2 152 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Mszana Dolna oraz gmin partnerskich oraz 6 instalacji w budynkach użyteczności publicznej”

Gmina Mszana Dolna jako prowadząca postępowania informuje, że skutkuje to przesunięciem terminu realizacji projektu jak również jego zakończeniem. Realizacja inwestycji nie rozpocznie się jak planowano w ostatnim kwartale 2012r tylko w 2013r..

          Zdajemy sobie sprawę, że zaistniała sytuacja budzi spore wątpliwości jednak prosimy Państwa o cierpliwość.

 

 

Wójt Gminy Mszana Dolna

Bolesław Żaba