Pobierz:

 

 

 

 

Odnawialne Źródła Energii w Mszanie Dolnej i Gminach Partnerskich

(Prezentacja ze spotkań w sołectwach Gminy Mszana Dolna) 

Pobierz - tutaj

Prezentacja 2013 - tutaj


”Poprawa efektywności energetycznej i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej poprzez montaż systemów kolektorów słonecznych na terenie Gminy Mszana Dolna oraz 4 gmin partnerskich” - kliknij

 

Instalacje solarne (opis) - kliknij