Szanowni uczestnicy projektu „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”

Dzięki rozmowom ze stroną szwajcarską udało się nam uzyskać korzystniejsze dla uczestników programu rozwiązania niż pierwotnie przewidywane w ramach zawartej przez Państwa umowy z Gminami uczestniczącymi w programie. W załączeniu przedstawiamy oryginalny wzór umowy wraz z naniesionymi uwagami. Aby nie wywoływać zbędnego zamieszania uznaliśmy, iż taka forma przekazania Państwu tej dobrej informacji będzie najkorzystniejsza. Natomiast sama zmiana umów nastąpi na etapie przekazywania wykonanych instalacji w użyczenie.

W chwili obecnej trwają końcowe uzgodnienia dotyczące zasad wyłonienia wykonawcy całego projektu we wszystkich gminach, które w nim uczestniczą. Kolejno dojdzie do ogłoszenia przetargu i wyłonienia najkorzystniejszej oferty (prace te prowadzi Leader projektu Gmina Mszana Dolna). Wg wstępnych założeń montaż instalacji ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Zakończenie całego projektu jest przewidywane na maj 2014 r.

Cyklicznie organizowane są spotkania z uczestnikami projektu. Koordynatorem całości projektu ze strony polskiej jest mgr inż. Antoni Róg – Dyrektor Wykonawczy Projektu

 

Umowa - pobierz