Pierwsza rata – kolektory słoneczne - przesunięcie terminu wpłaty

Mieszkańcy Gminy Mszana Dolna, uczestnicy Projektu: „Odnawialne źródła energii w Gminie Mszana Dolna oraz Gminach partnerskich”, zobowiązani są umową dokonać wpłat w kwocie 1000 zł(jeden tysiąc złotych).

 

Program Dofinansowany jest ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Wpłaty należy dokonać do końca lipca 2012r. w kasie Urzędu Gminy Mszana Dolna
lub na wskazane poniżej konto:
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej nr 79 8808 0006 0010 0000 1690 0057 – tytułem:
„Pierwsza rata solary nr umowy……………”
Zwracamy się, o uzupełnienie danych osobowych osób wpłacających środki finansowe identyczne z danymi uczestnika Programu.