Kolektory słoneczne w zasięgu ręki

W dniu 29 czerwca 2010 roku w Urzędzie Gminy Mszana Dolna odbyła się wizyta przedstawicieli Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Celem wizyty była prezentacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej poprzez montaż systemów kolektorów słonecznych na terenie gminy Mszana Dolna oraz 4 gmin partnerskich” oraz omówienie szczegółów związanych z Zarysem Projektu złożonym przez 5 Gmin Partnerskich.

 

  Głównym działaniem projektu będzie zakup i montaż urządzeń systemów solarnych z przeznaczeniem do budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Mszana Dolna, Gminy Niedźwiedź, Gminy Raba Wyżna oraz Gminy Kamienica w łącznej ilości 3350 domów zamieszkałych przez około 18 tyś. osób.
W spotkaniu uczestniczyli Wójtowie i Burmistrz poszczególnych gmin Partnerskich oraz:
Heinz Kaufmann Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, David Kramer Ministerstwo Gospodarki Szwajcarii (SECO), Krzysztof Kaczmarek Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Karolina Centomirska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Jakub Karcz Władza Wdrażająca Programy Europejskie.
W ramach spotkania została zorganizowana wizyta terenowa w dwóch wybranych obiektach na ternie Gminy Mszana Dolna, gdzie kolektory słoneczne zostały już zainstalowane: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubomierzu im. Św. Stanisława Kostki oraz Zespół Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej.

 

zobacz  zdjęcia


Małgorzata Bierówka