Rozpoczęcie projektowania układów solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Mszana Dolna

Przetarg na zaprojektowanie indywidualnych zestawów płaskich kolektorów słonecznych dla mieszkańców gospodarstw domowych w ramach realizacji projektu: „Odnawialne Źródła Energii w Mszanie Dolnej i gminach partnerskich”, wygrała firma: SOLARPOL Polskie centrum Energii Odnawialnej 32-440 Sułkowice ul. Zagumnie 49. Osoby które złożyły umowy i dokonały wpłaty w wysokości 100 zł zakwalifikowały się do udziału w programie.

 


Informujemy, że do końca grudnia b.r. do każdego z uczestników Programu dotrą przedstawiciele firmy, aby zaprojektować układ solarny. Posiadają oni wykaz adresów oraz telefonów i umawiają się indywidualnie na wizyty. Mogą wchodzić na nieruchomość po przedstawieniu bez wezwania upoważnienia imiennego podpisanego przez Wójta Gminy Mszana Dolna. Projektanci nie są upoważnieni do pobierania jakichkolwiek środków finansowych. Uprzejmie prosimy o przygotowanie dokumentacji projektowej budynku jeżeli taka istnieje. W najbliższym czasie projektanci będą pracować na terenie sołectwa Łostówka, harmonogram odwiedzin w kolejnych wioskach podamy niezwłocznie po ustaleniu.

 

M. Bierówka