17 kwietnia podpisana umowa w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację Projektu

W dniu 17 kwietnia 2012 r. gościliśmy w Urzędzie Gminy Mszana Dolna Sylwię Słomiak – Koordynatora Programu Infrastruktura i Środowisko reprezentującą Biuro Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Wizyta wiązała się z uroczystym podpisaniem umowy na realizację Projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mszana Dolna oraz gminach partnerskich”,

udział w spotkaniu wzięli: Burmistrz Miasta Mszana Dolna – Tadeusz Filipiak, Wójt Gminy Raba Wyżna – Andrzej Dziwisz, Wójt Gminy Niedźwiedź – Janusz Potaczek, Wójt Gminy Kamienica – Władysław Sadowski, Wójt Gminy Dobra – Benedykt Węgrzyn; zaszczyciła nas również swą obecnością Pani Barbara Dziwisz - Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Pan Tadeusz Patalita – były wójt Gminy Mszana Dolna, Pan Franciszek Dziedzina – Wicestarosta Limanowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Mszana Dolna – Jan Chorągwicki. Uroczyste podpisanie umowy uświetnił swoim występem zespół regionalny „Zagórzańska Dziatwa” z Zespołu Szkoły i Przedszkola nr 2 w Mszanie Górnej.

Wartość dofinansowania w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi 9 094 519 CHF, co przekracza 27 milionów złotych i zostanie przeznaczona na zakup i montaż urządzeń systemów solarnych. Projektem objętym będzie 6 obiektów publicznych oraz 2 152 domów mieszkalnych: w gminie Lidera, czyli Mszana Dolna (545 domów) w gminach partnerskich: miasto Mszana Dolna (242), gmina Raba Wyżna (381), Niedźwiedź (141), Kamienica (428) i Dobra (415).
Antoni Róg – Doradca Wójta naszej Gminy przybliżył historię Projektu, podkreślając, że pomysł zrodził się w 2008 roku i wtedy przeprowadzono pierwsze badanie ankietowe wśród mieszkańców gminy Mszana Dolna w sprawie zainteresowania dofinansowaniem zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzania c.w.u. „Do tej pory po wizycie u mieszkańców uczestniczących w Programie wykonano wszystkie projekty, analiza danych w nich zawarta wykazała, że spełniliśmy założone normy, wiec nowych mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do Programu poszczególne gminy mogą przyjąć jedynie na listę rezerwową” – poinformował Antoni Róg. W ramach projektu zamontowane zostanie 5988 kolektorów o łącznej powierzchni 13 365 m2, oraz 87 km rur miedzianych, efektem realizacji będzie roczna oszczędność energii na poziomie 9 741 675 kWh, a efektem ekologicznym zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 4 936 700 kg rocznie.
Podsumowując spotkanie Koordynator Programu Infrastruktura i Środowisko Biura Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Sylwia Słomiak podkreśliła, iż gmina Mszana Dolna oraz jej partnerzy otrzymali najwyższe i jedyne w kraju z możliwych dofinansowań (Sucha Beskidzka - 40%, Niepołomice i gminy partnerskie 60%, a Mszana Dolna i gminy partnerskie 85%), dodała także, że czas na realizację zadania jest krótki. Datę zakończenia i rozliczenia Projektu ustalono na 31 grudnia 2014 roku.
 

W związku z zapytaniami mieszkańców Wójt Gminy Mszana Dolna informuje, że nie upoważnił żadnej z firm do kontaktów z Państwem ani tym bardziej do pobierania jakichkolwiek środków finansowych. Firmy, które w chwili obecnej oferują swoje urządzenia i usługi nie posiadają upoważnienia Wójta. Aktualnie przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu, a po jego rozstrzygnięciu firmy wykonawcze będą działać jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Mszana Dolna.

 

Pobierz : Prezentacje

Bierówka Małgorzata

zdjęcia