Informacja o przedsięwzięciu realizowanym przez gminę Mszana Dolna i gminy Partnerskie

 

”Poprawa efektywności energetycznej i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej poprzez montaż systemów kolektorów słonecznych na terenie gminy Mszana Dolna oraz 5 gmin partnerskich”

 

 

 Historia projektu 2013

 

Montaż solarów na terenie gminy Mszana Dolna oraz 5 gmin partnerskich

 

Relacja z wizyty studyjnej w Szwajcarii