Podsumowanie Projektu „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”

Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy KIK/50 został zamknięty. W jego ramach zamontowanych zostało 3.909 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i 6 instalacji w budynkach użyteczności publicznej. Powierzchnia zamontowanych kolektorów słonecznych wyniosła około 25.000 m2.

 

Warto zaznaczyć, że zamontowane w ramach Projektu instalacje są przeznaczone do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla blisko 21.000 mieszkańców.

           

Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że mieszkańcy zaoszczędzili około 800 ton węgla na rok, a co za tym idzie, równocześnie zaoszczędzili około 650.000 zł na rok. Jednak najważniejsza wartość to ograniczenie emisji CO2 do środowiska, która według obliczeń wyniosła 109.074 MJ/rok.

 

Tabela 1 przedstawia ilość zamontowanych instalacji solarnych w poszczególnych gminach:

 

Gmina

Ilość zamontowanych instalacji w budynkach mieszkalnych

Mszana Dolna

895

Dobra

699

Kamienica

708

Niedźwiedź

425

Raba Wyżna

660

Miasto Mszana Dolna

522

Podsumowanie

3909

 

 

Wizyty studyjne

W ramach przygotowania do realizacji inwestycji montażu instalacji solarnych zorganizowane zostały dla pracowników zajmujących się obsługą projektu dwie wizyty studyjne w Szwajcarii, w ramach których zapoznali się oni z zasadami prawidłowego doboru instalacji, łączeniem instalacji solarnych z PV lub pompami ciepła. Poznali również sposoby i wymogi stawiane panelom słonecznym w trakcie ich badania przez Urząd Certyfikujący. Największą atrakcją było zwiedzanie domu pasywnego „Umwelt Arena Spreitenbach”. Jest to nowoczesny obiekt wykorzystujący w najnowsze metody pozyskiwania energii odnawialnej. Ponadto delegacje odwiedziły fabryki zajmujące się produkcją kolektorów i zbiorników solarnych.

Wizyty studyjne były bardzo ciekawe, zapewniły nam dostęp do nowoczesnych rozwiązań, wzbogaciły naszą wiedzę na temat innowacji technologicznych dotyczących pozyskiwania energii odnawialnej – podsumowuje Kierownik Projektu Antoni Róg.

Konferencja podsumowująca   

      W dniu 9 czerwca 2016r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się konferencja pn „Inwestycje w odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionów Polski”, zorganizowana przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki wspólnie z partnerami: Gminą Busko Zdrój, Miastem i Gminą Niepołomice, Powiatem Suskim, Gminą Mszana Dolna. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęło Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii.

        W trakcie dyskusji swoje doświadczenia w realizacji projektów solarnych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy prezentowali przedstawiciele instytucji realizujących Projekty. Głos zabrał również Wójt Gminy Mszana Dolna, który przedstawił projekt ”Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”.

 Podczas dyskusji Bolesław Żaba podkreślił walory środowiskowe i krajobrazowe terenów wszystkich partnerów projektu, jak również ogromne zainteresowanie miejscowej ludności udziałem w programach skierowanych do mieszkańców kompleksowo obsługiwanych przez jednostki samorządowe.

 

  Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć instalacji odnawialnych źródeł energii zrealizowanych w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.

 

Warto zaznaczyć że projekt ten został nagrodzony w prestiżowym konkursie TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2015 –link:  http://www.portalsamorzadowy.pl/klucze/top-inwestycje-komunalne-2015,7859,0.html

 

Ponadto o projekcie mogliśmy usłyszeć w 9 odcinku programu Glob wyemitowany w TVP  - link:  https://vimeo.com/74751998

 

            Realizacja projektu poprawiła jakość powietrza na terenach tak pięknych krajobrazowo, co z pewnością wpłynie na wzrost turystyki w regionie i poprawi jakość życia mieszkańców.

 

Zobacz prezentację - tutaj

 

Beata Paluszek

Asystent Kierownika Projektu