"OSTRZEŻENIE PRZED SKUTKAMI PRZEPIĘĆ POBURZOWYCH"

UWAGA! W ZWIĄZKU Z LICZNE WYSTĘPUJĄCYMI W OSTATNICH DNIACH WYŁADOWANIAMI ATMOSFERYCZNYMI, ZWRACAMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ UŻYTKOWNIKOM INSTALACJI SOLARNYCH NA ZABEZPIECZENIE SIĘ PRZED MOŻLIWYMI USZKODZENIAMI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH (STEROWNIK, ZASILACZ ANODY TYTANOWEJ). W TRAKCIE BURZ URZĄDZENIA WINNY BYĆ ODŁĄCZONE OD ZASILANIA (Z GNIAZDKA).W RAZIE STWIERDZENIA WYŁĄCZENIA SIĘ LUB DZIWNEJ PRACY STEROWNIKA, NALEŻY SPRAWDZIĆ I W RAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ BEZPIECZNIK (PO UPRZEDNIM ODŁĄCZENIU URZĄDZENIA Z PRĄDU (!); UMIEJSCOWIENIE BEZPIECZNIKA NA WYMIANĘ NA FOTOGRAFII PONIŻEJ). JEŚLI WYMIANA BEZPIECZNIKA NIE ODNIESIE SKUTKU, NAPRAWA STEROWNIKA NIE BĘDZIE PODLEGAŁA BEZPŁATNEJ NAPRAWIE GWARANCYJNEJ (SZKODA WSKUTEK PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD WYKONAWCY - SIŁA WYŻSZA)."