ZAPYTANIE OFERTOWE INSPEKTOR NADZORU

Gmina Mszana z siedzibą w Mszanie Dolnej, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna zamierza zlecić wykonanie obowiązów inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji w ramach Projektu pn. "Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

 

Przedmiotem  zamówienia jest:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem instalacji w budynkach mieszkalnych do Projektu "Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich".

 

więcej : tutaj