Gmina Mszana Dolna wśród najlepszych

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Top Inwestycje Komunalne 2015.

Nagrodzonych - Czerwionka-Leszczyny, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Katowice, Łódź, Mszana Dolna, Olsztyn, Sopot i Wrocław – wyróżniono za najlepsze praktyki inwestycyjne w samorządach. Uroczysta gala towarzyszyła Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu – największej imprezie biznesowej w Europie Środkowej, która odbywa się od 20 do 22 kwietnia w Katowicach.

 

Samorząd terytorialny w Polsce odgrywa szczególną rolę w zmianach, jakie przeżywa nasz kraj. Dzięki takim inwestycjom żyje nam się lepiej i wygodniej. Wpływają one na atrakcyjność tych miast, regionów i całego kraju. Wraz z Portalem Samorządowym pokazujemy takie dobre przykłady – powiedział Wojciech Kuśpik, prezes PTWP, inicjator EEC. Wiemy jak ważne są spotkania biznesu i samorządu. Z tych spotkań wynika wiele konkretnych inwestycji - dodał.

Zdaniem redaktora naczelnego serwisu Portalsamorzadowy.pl Rafała Kergera inwestycje komunalne to najważniejsze zadanie samorządu w ubiegłej i trwającej perspektywie finansowej UE. - Dzięki Top Inwestycjom Komunalnym tworzymy bazę najlepszych inwestycyjnych praktyk inwestycyjnych w polskich samorządach – to bodaj najważniejszy walor konkursu.

Najwięcej głosów czytelników serwisu Portalsamorzadowy.pl otrzymała rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach. Burmistrz tego miasta Wiesław Janiszewski podkreślił, że w jego samorządzie postawiono na jakość życia mieszkańców.

- Ta inwestycja dotyczy perełki architektonicznej miasta. W tym obszarze jest olbrzymi potencjał turystyczny, rekreacyjny, a także promocyjny - zaznaczył.

Dziękując za wyróżnienie prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz przypomniał, że miasto ma w swoich granicach 15 jezior. Nad jeziorem Ukiel powstaje nowoczesny, wielofunkcyjny kompleks sportowo-rekreacyjny.

Marek Cieślak, wiceprezydent Łodzi podkreślił, że władze miasta pokazują, jak zrewitalizować stary teren pofabryczny, jak wpuścić świeże pomysły do miasta.

Bolesław Żaba, wójt Mszany Dolnej powiedział, że w przypadku Mszany Dolnej oraz gmin partnerskich docenione zostały działania proekologiczne, ograniczenie niskiej emisji.

- Zrealizowaliśmy do tej pory 2300 instalacji solarnych. Realizujemy drugą część projektu – kolejne 1400 instalacji solarnych – zapowiedział Bolesław Żaba.

Głos zabrał także Marcin Krupa, prezydent Katowic: - Mam nadzieję, że najszczęśliwszy okres w jego życiu przed nim, nie spocznie na laurach i zrealizuje jeszcze wiele ciekawych inwestycji - powiedział.

Nagrody wręczali m.in. Małgorzata Skucha, prezes NFOŚiGW, Olgierd Dziekoński, minister w kancelarii Prezydenta, europoseł Jan Olbrycht oraz Sławomir Majman, prezes PAIiZ.

 

Pełna lista wyróżnionych inwestycji:

- Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich – liderem projektu jest Gmina Mszana Dolna. Przedsięwzięcie realizowane jest z gminami ościennymi: Kamienica, Raba Wyżna, Niedźwiedź, Dobra oraz w mieście Mszana Dolna. W 2014r zamontowano na terenie tych gmin prawie 2300 instalacji na budynkach mieszkalnych. Do projektu zgłoszono też 6 instalacji w budynkach publicznych. Podstawowym celem jest ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia węgla i gazu. Wartość inwestycji to ok. 36, 4 mln zł.

- Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie - efektem końcowym realizacji inwestycji będzie piękny, nowoczesny, całoroczny, wielofunkcyjny kompleks sportowo-rekreacyjny zlokalizowany nad jeziorem Ukiel. Kompleks ten stanowić będzie zespół obiektów usytuowanych nad wschodnim brzegiem jeziora. Wartość inwestycji to 65,3 mln zł. Inwestorem jest miasto Olsztyn.

- Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach - zadaniem inwestycji była poprawa warunków zagospodarowania osiedla z przełomu XIX i XX wieku oraz utworzenie przestrzeni publicznej w formie „mini rynku” z towarzyszącą infrastrukturą rekreacyjną. Wartość inwestycji wyniosła 12,1 mln zł. Inwestorem było miasto Czerwionka-Leszczyny.

- Afrykarium na terenie ZOO we Wrocławiu – nowoczesny obiekt turystyczny promujący ekologię i wiedzę o zwierzętach lądów, rzek, mórz i oceanów, prezentujący egzotyczny dla nas Europejczyków kontynent – Afrykę. Na innowacyjny charakter obiektu składają się m.in.: unikalna w skali światowej koncepcja prezentacji biotopów wodnych i okołowodnych Afryki; technologia podtrzymania życia oraz wyjątkowa konstrukcja obiektu. Wartość inwestycji to 220 mln zł. Inwestorem jest spółka ZOO Wrocław.

- Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – budowa nowej siedziby NOSPR miała na celu wykorzystanie potencjału orkiestry oraz zachowanie jej dziedzictwa kulturowego, a także promocję muzyki klasycznej. Robiący wrażenie budynek składa się z 5 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej. Inwestycja miasta Katowice powstała w centrum aglomeracji na terenach zrekultywowanych nieużytków po byłej Kopalni „Katowice”. Wartość inwestycji to 329,4 mln zł.

- Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej – dzięki inwestycji uaktywniony został mający duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu teren inwestycyjny „Tucznawa”, a dodatkowo usprawniona została obsługa transportowo-komunikacyjna w mieście: wybudowano obwodnicę miasta w dzielnicy Ząbkowice, poprawił się dojazd do terenu inwestycyjnego Kazdębie i bezpieczeństwo ruchu wokół strefy aktywności gospodarczej. Dąbrowa Górnicza planuje, że na 260 ha pracę znajdzie 5.000 osób. Wartość inwestycji to 45,7 mln zł. Inwestorem jest miasto Dąbrowa Górnicza.

- Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej – skupia różne profile działalności prozatrudnieniowej od Centrum Integracji Społecznej poprzez wsparcie doradców zawodowych, pośredników pracy do mieszkania chronionego dla osób bezdomnych przechodzących proces readaptacji społecznej i zawodowej. Na potrzeby Inkubatora przebudowano budynek dawnego młyna papierniczego przy ul. Młyńskiej 11. Inwestorem jest miasto Sopot. Wartość inwestycji to ok. 3 mln zł.

- Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku – budynek Europejskiego Centrum Solidarności powstał na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej, przy placu Solidarności i pomniku Poległych Stoczniowców. Jest nie tylko ciekawym obiektem współczesnej architektury, ale tętniącym życiem centrum kulturalnym i naukowym oraz miejscem spotkań. Bryła siedziby ECS nawiązuje swoją sylwetką do statku, wpisując się w zarówno w krajobraz terenów postoczniowych, jak i w klimat miejsca i czasów, które ma upamiętniać. ECS jest miejscem spotkań naukowców, polityków, dziennikarzy. Realizowane są tu konferencje, warsztaty i różnego rodzaju projekty. Inwestorem było miasto Gdańsk. Wartość inwestycji to 233,4 mln zł.

- Inkubator Kultury – Art_Inkubator w Łodzi – utworzony w ramach Fabryki Sztuki jest unikatowym w skali kraju projektem. Adaptacja budynków pofabrycznych byłego kompleksu Karola Scheiblera pozwoliła nie tylko na wprowadzenie nowych funkcji do tych obiektów, ale również na zachowanie dziedzictwa kulturowego, jakim są budynki znajdujące się na posesji, przy ulicy Tymienieckiego 3 w Łodzi – stanowiące część zespołu zabudowy fabryczno-mieszkalnej „Księży Młyn”. Inwestorem jest Fabryka Sztuki w Łodzi. Wartość inwestycji to 30,1 mln zł.

- Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – inwestycja ma na celu budowę nowoczesnej infrastruktury kolejowej, czyli 17-kilometrowego łącznika między dwiema ważnymi liniami kolejowymi. E65 Warszawa-Gdynia i linią kolejową 201 Kościerzyna-Gdynia. Istotnymi elementami są: stworzenie sprawnego systemu transportu publicznego łączącego Port Lotniczy Gdańsk z centrum miasta oraz powstaniem nowej drogi kolejowej łączącej aglomerację trójmiejską z subregionem Kaszub. Jest to pierwsza od 1989 r. nowa linia kolejowa w Polsce. Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej obejmuje swoim zasięgiem głównie obszar aglomeracyjny Trójmiasta i przylegające powiaty. Inwestorem jest spółka Pomorska Kolej Metropolitalna. Wartość inwestycji to 1,1 mld zł.

Źródło: portalsamorzadowy.pl