Umowa na wykonanie dodatkowych solarów podpisana

4 marca 2015r. w Urzędzie Gminy Mszana Dolna podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. „Montaż kolektorów słonecznych na terenie Gmin Mszana Dolna, Raba Wyżna, Niedźwiedź, Kamienica, Dobra oraz Miasta Mszana Dolna w ramach projektu Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich".

 

Przetarg na wykonanie tej inwestycji wygrała firma Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o. z Myślenic. W ramach realizacji umowy zamontowanych zostanie dodatkowo 1020 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie w/w gmin. Przybliżony koszt wykonania zadania to 10 mln złotych. Zakończenie inwestycji przewidziano na koniec września 2015r. Montaż dodatkowych kolektorów możliwy jest dzięki oszczędnościom uzyskanym w ramach realizacji projektu podstawowego oraz kwot powstałych z różnic kursowych. Stosowną zgodę na wykorzystanie zaoszczędzonych środków na montaż dodatkowych instalacji na terenie objętym projektem uzyskał od strony szwajcarskiej jego lider - Gmina Mszana Dolna. Nie bez znaczenia przy uzyskaniu takiej zgody była bardzo wysoka ocena, jaka gmina otrzymała strony szwajcarskiej za realizację projektu podstawowego. Prace montażowe dodatkowych instalacji solarnych rozpoczną się po wykonaniu części szkiców projektowych, co wiąże się z wizytą projektantów we wszystkich budynkach, w których kolektory maja być wykonane. Planowane jest też zorganizowanie szkoleń dla mieszkańców biorących udział w projekcie. Obecność na nich będzie obowiązkowa.

Beata Paluszek