Co nowego w solarach ?

Do końca czerwca 2014r. zamontowano 2 152 instalacji w budynkach mieszkalnych oraz 6 instalacji w budynkach publicznych na terenach gmin biorących udział w projekcie.

 

Ponadto do grudnia 2014r. zostało wykonanych dodatkowych145 instalacji w budynkach mieszkalnych w ramach robót uzupełniających z uwagi na korzystny wynik pierwszego postępowania przetargowego.

Strona szwajcarska bardzo wysoko oceniła sposób realizacji projektu, uznając go za jeden z najlepiej wykonanych w Polsce.

Dzięki temu możliwe stało się uzyskanie zgody strony szwajcarskiej na wykorzystanie całych oszczędności w ramach projektu oraz kwot powstałych z różnic kursowych na wykonanie dalszych instalacji.

Stosowne w tym względzie wystąpienie Wójta Gminy Mszana Dolna Bolesława Żaby oraz Kierownika Projektu Antoniego Roga i pozytywna akceptacja strony szwajcarskiej umożliwi wykonanie dalszego tysiąca instalacji indywidualnych na terenie gmin biorących udział w projekcie (Gmin Mszana Dolna, Kamienica, Raba Wyżna, Dobra, Niedźwiedź oraz Miasta Mszana Dolna).

Obecnie trwają konieczne procedury przetargowe dla wyłonienia Wykonawcy instalacji na zamontowanie około 1020 instalacji w budynkach mieszkalnych na terenach Gmin Mszana Dolna, Kamienica, Raba Wyżna, Dobra, Niedźwiedź i Miasto Mszana Dolna.

  

                                                            Wójt Gminy

                                                                Bolesław Żaba