Więcej solarów w Gminie Mszana Dolna i gminach partnerskich

Gmina Mszana Dolna, jako lider projektu „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich" podpisała aneks nr 2 do umowy dot. dalszej jego realizacji. Zmiana zakresu umowy przewiduje wykonanie kolejnego etapu montażu instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na łączną wartość około 12 milionów złotych.

Kwota ta pozwoli na wykonanie instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych dla około 1.160 domów znajdujących się na terenie jednostek samorządowych uczestniczących projekcie.

 

Władze samorządów biorących udział w projekcie  ustaliły, że w ramach dodatkowych środków kwota dotacji dla każdego obiektu wyniesie 10.400 zł netto np.

1)      Instalacje, których wartość nie przekroczy 10.400 zł netto – uczestnik pokrywa: 15% instalacji solarnej+ VAT instalacji+15% inspektora nadzoru +VAT inspektora nadzoru;

2)      Instalacje, których wartość przekroczy 10.400 zł netto– wartość instalacji do 10.400  zł netto uczestnik pokrywa procentowo  - jak w pkt. 1 - natomiast koszt montażu instalacji powyżej kwoty 10.400 zł netto uczestnik będzie pokrywał w 100%.

Przykład:

  1. Wartość inwestycji wyniosła 10.400 zł netto- uczestnik pokryje: 2.500,00 zł.
  2.  Wartość inwestycji wyniosła 12.000 zł netto – uczestnik pokryje: 4.000,00 zł.

                                                                                                        

                                                                                          Bolesław  Żaba

                                                                                        Wójt Gminy Mszana Dolna