Konferencja podsumowująca inwestycję solarną

W dniu 27.06.2014r. na terenie Gminy Niedźwiedź w Hotelu „Górski Raj” odbyła się konferencja związana z zakończeniem realizacji projektu „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”.

Udział w niej wzięli: Sylwia Słomiak -Koordynator Obszaru Infrastruktura i Środowisko Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu  - Współpracy Ambasady Szwajcarskiej w Polsce,  Joanna Perkowska – opiekun projektu z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Wójtowie i Radni Gmin biorących udział w projekcie, koordynatorzy projektu wraz z kierownikiem projektu i radcą prawnym oraz przedstawiciele samorządów realizujących podobne projekty na terenie południowej Polski.

„Mszański” projekt  realizowany jest na terenie 6 gmin (G. Mszana Dolna, Kamienica, Dobra, Niedźwiedź, Raba Wyżna oraz Miasto Mszana Dolna). W ramach zadania zamontowano tutaj 2152 instalacje solarne na budynkach prywatnych oraz 6 instalacji w budynkach użyteczności publicznej. Okres realizacji inwestycji trwał od maja 2013r. do czerwca 2014r.  Pomimo tak krótkiego terminu firma Skorut  Systemy Solarne Sp. z o.o. wykonała prace w zaplanowanym terminie.

Łączna wartość przyznanej przez Rząd Republiki Szwajcarii w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej pomocy to 27 583 676 zł. Wartość dofinansowania wynosi 85% do wartości netto. Uczestnik projektu pokrywa tylko pozostałe 15% i wartość podatku VAT.

Inwestycja na tym terenie rozpoczęła się podpisaniem umowy w dniu 24.04.2013r.

Czerwcowa wizyta władz programu miała na celu podsumowanie 1 etapu realizacji robót, sprawdzenie jakości wykonywanych prac w budynkach publicznych, jak również poznanie opinii mieszkańców u których już zainstalowane zostały panele słoneczne – relacjonuje kierownik projektu Antoni Róg.

Konferencja zakończyła się pełnym sukcesem – z zadowoleniem podkreśla Wójt Bolesław Żaba, lider projektu. Przedstawiciele Władzy Wdrażającej bardzo dobrze ocenili podejmowane działania podczas realizacji projektu. Szczególnie doceniono pracę zespołu koordynującego: Antoniego Roga jako Kierownika całego projektu, Beaty Paluszek – Koordynatora merytorycznego oraz r.pr. Krzysztofa Smagi sprawującego nadzór prawny nad projektem.

Warto podkreślić iż dzięki wspólnej pracy wszystkich partnerów projektu i wzajemnej pomocy oraz zorganizowanej pracy wykonawcy Firmy Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o. i Inspektora Nadzoru PW „Elma” udało się zamontować w tak krótkim czasie bardzo zróżnicowane zestawy solarne – informuje Antoni Róg. Realizacja programu nie była łatwa. Na początku tego roku pojawiły się plotki, że nałożono na nas kilka milionów kary za złamanie przepisów prawa zamówień publicznych. Rzeczywiście mieliśmy problem. Pod koniec roku Władza Wdrażająca wstrzymała nam wniosek o płatność pierwszej transzy do wyjaśnienia. Cały projekt przechodził kilka kontroli – Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ambasady Szwajcarskiej, a nawet  CBA. Tylko jedna z kontroli wskazała nam uchybienia – audytorzy wynajęci przez Władzę Wdrażającą zarzucili nam, że popełniliśmy błędy w przetargach i że powinniśmy te przetargi unieważnić. W takiej sytuacji regułą jest wstrzymanie rozliczenia do wyjaśnienia sprawy. Chwilę to trwało, ale w końcu nasze argumenty zostały uznane. Nie ma więc żadnych podstaw do mówienia o jakichś karach; to zwykłe sianie niepokoju. Cała sprawa znalazła szybkie rozwiązanie, także dzięki stanowczej postawie Wójta Janusza Potaczka i Wójta Bolesława Żaby. Najlepszą oceną programu jest liczba chętnych, którzy chcieliby w nim dalej uczestniczyć. Okazuje się, że „niedowiarki”, którzy z różnych powodów nie przystąpili do projektu, teraz chętnie by się do niego zapisali ponownie. Na początku musieliśmy prostować mnóstwo „bajek”,  a to, że będzie podatek od słońca, że to się nie opłaca, że instalacje będą wybuchać lub zamarzać itp. Teraz, osoby te widzą, co straciły, jak wygodne jest życie sąsiadów, którzy codziennie mogą korzystać z ciepłej wody bez konieczności palenia w piecu. Stąd liczne zapisy na listę rezerwową. Dla tych właśnie osób są dobre informacje – w pierwszym przetargu zaoszczędziliśmy około 8 mln złotych – udało się uzyskać naprawdę bardzo dobre ceny. Do tego doszły różnice kursowe walut.

Realizatorzy projektu złożyli wniosek, aby te pieniądze przerzucić na 2 etap projektu  - w ten sposób do 2152 instalacji mogłoby dojść jeszcze około 1 100 domów.

Już w styczniu wraz z Wójtem Bolesławem Żabą przeprowadziliśmy rozmowy w ambasadzie szwajcarskiej i uzyskaliśmy zapewnienie o pozostawieniu oszczędności do naszej dyspozycji na tych samych warunkach czyli dofinansowania 85% - relacjonuje kierownik projektu. W najbliższym czasie rozpocznie się montaż dodatkowych około 30 instalacji w każdej z Gmin, natomiast w przyszłych roku zamierzamy montować pozostałe instalacje.

Najlepszym podsumowaniem programu są pozytywne opinie osób już  korzystających z zamontowanych w ramach programu instalacji – z zadowoleniem podkreślają samorządowcy.  Wskazują oni, że zmieniły się ich codzienne zwyczaje. Do tej pory musieli się wcześnie rano zrywać, żeby ogrzać wodę poprzez palenie w piecu węglem lub drzewem teraz mogą spokojnie mogą poświęcić ten czas na inne sprawy. To ogromna zmiana. Wystarczy kilka godzin w miarę słonecznej pogody aby zapewnić mieszkańcom zapas kilkuset litrów gorącej wody, często wystarczający na parę dni.

Teraz wśród partnerów projektu krąży anegdota, że mieszkańcy wychodząc z kościoła po Mszy św. w niedzielę rozmawiają ze sobą o zamontowanych u nich solarach, a na powitanie pytają się wzajemnie: „ile dzisiaj u Ciebie było na solarach” – konstatuje Antoni Róg. To chyba najfajniejsza forma podziękowania dla nas, jako osób, które pracują nad tym projektem już 4 lata i przez ten czas zdążyli przygotować co najmniej kilka szaf dokumentów.  

red. Beata Paluszek

fot. M. Baran