Pierwsza wpłata - kolektory słoneczne

Zwracamy się do mieszkańców Gminy Mszana Dolna uczestniczących w projekcie dofinansowania ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na zakup i montaż kolektorów słonecznych o dokonanie wpłaty w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) zgodnie z podpisaną umową.

 

Wpłaty należy dokonać do końca czerwca 2012 r. w kasie Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej lub na konto:

Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 79 8808 0006 0010 0000 1690 0057 – tytułem: „Pierwsza rata solary”.

Informujemy, że aktualnie trwają prace mające na celu ogłoszenie przetargu na dostawę i montaż kolektorów słonecznych w gminie Mszana Dolna oraz gminach partnerskich. Dokładny koszt zakupu i montażu zestawu solarnego dla budynku mieszkalnego będzie znany po wyłonieniu firmy w drodze przetargu (wrzesień b.r.).

 

 

Wójt Gminy Mszana Dolna
Bolesław Żaba