Najczęściej zadawane pytania


Eksploatacja zestawów solarnych

1.Jaka jest trwałość kolektorów słonecznych, po jakim czasie należy je wymienić?

Instytucje certyfikujące urządzenia solarne wymagają, aby przewidywany czas eksploatacji kolektora słonecznego był nie krótszy niż 20 lat, bez zauważalnej utraty właściwości eksploatacyjnych. Pierwsze instalacje solarne, które powstawały w krajach Europy Zachodniej pod koniec lat siedemdziesiątych pracują do dziś.


2.Jaka jest długość gwarancji i kiedy się ona skończy na poszczególne elementy?


Gwarancja Wykonawcy na wszystkie urządzenia z zestawu wynosi 5 lata. Gwarancja producenta na kolektory słoneczne 10 lat pod warunkiem corocznego przeglądu.


3.Czy kolektory trzeba czyścić?

Kolektory płaskie są zdecydowanie w mniejszym stopniu podatne na zabrudzenia niż próżniowe. Szyba kolektorów jest gładka i ustawiona pod takim kątem, że zazwyczaj kolektory nie wymagają specjalnego czyszczenia. Okresowe opady deszczu czyszczą szkło solarne w dostatecznym stopniu.


4.Jak odśnieżyć zimą kolektor?

Aby rozpuścić zalegającą na kolektorze płaskim warstwę śniegu. Należy uruchomić na sterowniku funkcję "ręczne włączenie pompy" lub "odmrażanie" na około 10-15 minut.

 

Bezpieczeństwo zestawów solarnych

1.Co się dzieje w przypadku braku dopływu prądu? Czy system solarny jest wtedy bezpieczny?

Ciśnieniowo instalacja zabezpieczona jest przez solarne naczynie przeponowe 6 bar i zawór bezpieczeństwa w grupie pompowej, który „upuści" czynnik roboczy, jeżeli naczynie przeponowe ulegnie uszkodzeniu lub wytworzy się ciśnienie powyżej 6 bar.

2.Co się dzieje, kiedy w słoneczny dzień zagrzejemy już cały zasobnik wody, a słońce nadal świeci? Czy woda w zasobniku może się zagotować?

Nad bezpieczeństwem instalacji czuwa regulator solarny, który nie włączy pompy obiegowej przy temperaturze powyżej 120oC lub przy zbyt wysokiej temperaturze wody w zbiorniku powyżej 80oC mierzonej na dole zbiornika.3.Czy szyba solarna jest wystarczająco mocna i nie pęknie po gradobiciu?


Szyba solarna w kolektorach ma grubość 4 mm, co zgodnie z normami zapewnia odporność na grad. W razie zbicia szyby należy ją wymienić za pośrednictwem autoryzowanego instalatora. Naprawa musi być wykonana w zakładzie produkcyjnym.


4.Czy solary można przegrzać?


Co w wypadku, kiedy wyjeżdżamy na wakacje? Dzięki materiałom odpornym na ekstremalne warunki, a tak że wysokiej jakości wykonania, kolektory są odporne na duże różnice temperatur. W ekstremalnych warunkach temperatura absorbera może osiągać nawet 300oC i nie stracić nic na wydajności. Prawidłowo dobrana instalacja, po przegrzaniu powróci do pracy po wychłodzeniu kolektora i zbiornika, bez konieczności ingerencji serwisu.


5.Co w przypadku dłuższego braku prądu?

Brak prądu, podobnie jak dłuższy brak odbioru ciepła, będzie powodował wzrost temperatury płynu solarnego w kolektorach, jednak nie ma to wpływu na późniejsze funkcjonowanie instalacji. Ze względu na dłuższe wyjazdy z domu, możliwe przerwy w dostawach prądu należy stosować wyposażenie i materiały przystosowane do wysokich temperatur lub zakupić zestaw awaryjnego zasilania koszt około 350 zł (wystarczy na 6-7 godzin pracy pompy).


6.Czy i jakie mogą wystąpić problemy eksploatacyjne przy użytkowaniu zestawów solarnych?

Zestaw solarny tak jak większość instalacji grzewczych pojemnościowych narażony jest na działanie temperatury oraz płynów (płyn solarny, woda) w związku z tym mogą wystąpić awarie charakterystyczne dla tego typu instalacji. Warto, więc planować okresowe przeglądy, podczas których można sprawdzić szczelność, właściwości fizyczne i poziom płynu solarnego a także, jeżeli zajdzie taka potrzeba uzupełnić go.


7.Jak zabezpieczyć się przed nadmiarem ciepła z solarów latem, np. podczas dłuższej nieobecności (kilkutygodniowej), kiedy nikt nie korzysta z wody zgromadzonej w zasobniku?

Nie ma potrzeby montowania innych rozwiązań niż stosowane standardowo. Instalacja powinna być na takie sytuacje przygotowana. Przy wyjazdach w okresie letnim na dłuższy okres można ustawić regulator pompy cyrkulacyjnej w kotle c.o. na pracę ciągłą, co zapewni częściowy „zrzut" ciepła z gorącego zbiornika c.w.u..

 

Zastosowanie i porównanie kolektorów próżniowych z płaskimi

1.Jeśli nie ma słońca, czy wówczas piec gazowy poprzez solar grzeje powierzchnię na dachu?

Przepływem czynnika roboczego steruje regulator solarny, który załącza pompę solarną, wówczas, gdy ciecz w kolektorach ma wyższą temperaturę niż woda w dolnej części zbiornika. Kocioł jednofunkcyjny z regulatorem zapewnia dogrzewanie c.w.u. w zasobniku poprzez drugą (górną) wężownicę przy braku energii słonecznej i wyłączonej pompie solarnej i nie powoduje to „ogrzewania dachu".

2.Czy kolektory próżniowe są, „lepsze" od kolektorów płaskich? Czy warto zakładać kolektory płaskie, jeżeli mają mniejszą sprawność?

Roczny zysk energii z kolektora próżniowego jest o około 10% większy niż z kolektora płaskiego. Kolektory próżniowe są bardziej skomplikowane technologicznie i to sprawia, że cena kolektorów próżniowych w przeliczeniu na m2 powierzchni czynnej wraz z dodatkowym wyposażeniem jest dużo wyższa. Zatem warto montować kolektory płaskie, które stanowią ponad 90% spośród wszystkich kolektorów montowanych w Polsce.

3.Czy kolektor pracuje w dni pochmurne?

Powłoki wysokoselektywne stosowane w kolektorach płaskich jak i próżniowych są takie same, pochłanianie promieniowania jest, więc identyczne. Kolektory posiadają wysokoselektywny absorberem pokryty warstwą TiNOX i absorbują nie tylko promieniowanie bezpośrednie, ale również tzw. promieniowanie rozproszone, dzięki czemu możliwa jest ich efektywna praca przy częściowym lub całkowitym zachmurzeniu.

4.Jak długo nagrzewa się zasobnik np. 300 litrów ogrzewany trzema kolektorami w słoneczny dzień i jak długo utrzymuje temperaturę?

Zakładając sprzyjające warunki atmosferyczne 300 litrowy zasobnik można ogrzać od temperatury 12 do 50oC w około 4 godziny. Przy prawidłowym doborze poszczególnych elementów zestawu w połączeniu z profesjonalnym montażem zgromadzona w zasobniku c.w.u traci jedynie około 5-6oC na dobę.

5.Czy przy ujemnej temperaturze zewnętrznej instalacje solarne wytwarzają ciepło?
W mroźny słoneczny dzień kolektory mogą ogrzać wodę nawet do 50oC, trzeba jednak pamiętać, że im niższe temperatury otoczenia, tym niższe są zyski energetyczne spowodowane wychładzaniem kolektora i instalacji glikolowej.

 

Zagadnienia techniczne dotyczące kolektorów.

1.Jakie powinny być przekroje rur w instalacji solarnej?

Dla 2-3 kolektorów rurociągi powinny mieć średnicę 15 mm (średnica wewn. rur min. 12 mm dla długości do 20 m pojedynczej rury od kolektorów do zbiornika). Dla 4-5 kolektorów rurociągi powinny mieć średnicę 18mm (średnica wewn. Rur min. 15 mm dla długości do 20m pojedynczej rury od kolektorów do zbiornika).

2.Jaka może być maksymalna długość rur w instalacji solarnej ?

Nie ma ograniczeń, co do długości, jednak zalecana długość to 15 - 20 m. Straty ciepła są stosunkowo niewielkie.

3.Czy system solarny może być zdemontowany na czas np. wymiany dachówki?


Zestawy montażowe wykonane są ze stali nierdzewnej lub aluminium, co gwarantuje bezproblemowy demontaż nawet po wielu latach.

4.Jakie są wymiary zasobników cwu, które trzeba zamontować w kotłowni?


Wymiary zasobników mogą być różne. Najczęstsze szerokości to 66 cm do 81 cm dla zbiorników od 200 do 380 l. Wysokości 145, 185 cm.

5.Czy po montażu kolektorów nie będzie przeciekał dach?

Kolektory zawsze montuje się do krokwi lub przybitych do nich łat. Uchwyty są tak uformowane, że sięgają na zewnątrz poniżej dachówki, dzięki czemu pokrycie jest szczelne Przy pozostałych pokryciach śruby montujące z uszczelką przechodzą przez pokrycie dachowe. Połączenia rurowe można przeprowadzić przez dachówkę wentylacyjną.

6.Czy połać dachowa musi być skierowana dokładnie na południe? Jak zmienia się skuteczność zestawu w kierunku wschodnim i zachodnim?

Kolektory słoneczne powinny być zamontowane pod kątem 40-45°. do podłoża w kierunku najbardziej zbliżonym do południowego. Odchylenia od kierunku południowego do 10o nieznacznie obniżają sprawność kolektorów.

7.Jakie muszą zostać spełnione warunki dotyczące izolacji rur do kolektorów usytuowanych na gruncie?

Oprócz izolacji cieplnej sieć prowadzona w gruncie powinna być zabezpieczona przed nasiąkaniem np. przez umieszczenie jej w rurze drenażowej (preizolacja).

8.Czy izolacja standardowymi dostępnymi otulinami instalacji glikolowej jest wystarczająca?


Jakie są straty przy przejściu instalacji przez nie ogrzewane pomieszczenia, podłogi itp. Standardowe otuliny ulegną zniszczeniu, jeżeli przez magistralę przepłynie czynnik roboczy o temperaturze powyżej 95oC. Współczynnik strat ciepła dla otulin InsulTube HT wynosi 0,045 W/mK dla temp. średniej 40oC.

9.Jak rozwiązane jest mocowanie na blacho dachówce?

każda firma oferująca kolektory posiada układy mocujące do różnych typów pokryć dachowych, skonstruowane tak, by zapewnić szczelność pokrycia dachowego przypadku blacho dachówek odpowiedni hak mocuje się przewiercając przez górną falę do krokwi i uszczelnia silikonem dekarskim.

10.Jaka jest temperatura czynnika roboczego w kolektorze?

W trakcie normalnej pracy od 30 (min. 5oC więcej niż temp. panująca w zbiorniku) do 95oC. Ekstremalnie w samym kolektorze można odnotować temperatury do 300oC.

11.Czy montaż zestawu solarnego w ogrodzie w sporej odległości od budynku (ok. 30 mb) spowoduje duże straty ciepła? Na jakiej głębokości w ziemi należy wówczas prowadzić instalację wodną?

W gruncie prowadzi się magistralę glikolową, a nie wodną. Głębokość posadowienia nie jest ważna, gdyż płyn solarny nie zamarznie i tak do -30oC. Im głębiej poprowadzimy magistralę glikolową, tym mniejsze będą straty ciepła.

12.Czy płyta solarna może być ułożona poziomo?

Kolektory są przystosowane do pracy w układzie pionowym, jednak na zamówienie, mogą być wykonane w wersji poziomej. Poziome kolektory są niewiele droższe jednak zespoły montażowe mogą być nawet dwukrotnie droższe.

13.Czy system solarny może być zainstalowany pionowo na ścianie lub na ziemi i jakie są to koszty?

System solarny można zamontować na ścianie z wykorzystaniem zestawu montażowego. Dla montażu na ziemi należy wykonać fundament naziemny, który musi wykona ć inwestor we własnym zakresie w ustaleniu z firmą instalacyjną. Należy pamiętać o odpowiednim pochyleniu konstrukcji (40-45o) 14. Co robić w przypadku długotrwałej suszy i dowożenia wody beczkowozem? W takim przypadku to że na ujęciu (w kranie ) nie ma wody nie znaczy, że układ jest pusty. Zbiorniki są najczęściej w najniższych kondygnacjach budynku, a na przyłączu wody w budynku zwykle zamontowany jest zawór zwrotny. W takim przypadku zbiornik cały czas jest wypełniony i może energię przyjmować, nie może jej niestety oddawać bo nie ma przez niego przepływu. Wówczas system jest w takiej samej sytuacji jak np. podczas wyjazdu wakacyjnego domowników i powinien bez problemów to znosić. Trzeba tylko zadbać o to aby brak ciśnienia ze studni nie powodował opróżnienia zbiornika (sprawny zawór zwrotny na przyłączu wody).