Spotkania z uczestnikami programu

Zakończyły się spotkania z uczestnikami programu „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich” W spotkaniach wzięło udział ponad 1 500 mieszkańców gmin uczestniczących w programie tj. Gminy Mszana Dolna, Niedźwiedź, Kamienica, Raba Wyżna, Dobra i Miasta Mszana Dolna.

 

Spotkania prowadził Kierownik projektu Pan Antoni Róg. Na spotkaniach wyjaśniał zasady realizacji inwestycji, a także korzyści wynikające z zastosowania systemu odnawialnych źródeł energii w tym zasad działania systemów opartych o wykorzystanie systemów solarnych do ogrzewania wody wykorzystywanej głównie na cele bytowe mieszkańców.

Prawie codziennie od 17 kwietnia do 9 maja 2013 roku odbyło się 15 spotkań w szkołach, remizach OSP, Domach Kultury, trwały one około 1,5 godziny, mieszkańcy zadawali pytania dotyczące również możliwości rozbudowy systemu.