Montaż solarów za 24 mln zł rozpoczęty

W dniu tj. 24.04.2013r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 2152 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich i 6 instalacji w budynkach użyteczności publicznej tj. Firma Skorut Systemy solarne Sp. z o.o.. 

 

Na zdjęciach: Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba, Skarbnik Gminy Mszana Dolna Marta Pulit, Prezes Spółki Adam Skorut, Kierownik projektu Antoni Róg, Burmistrz Miasta Mszana Dolna Tadeusz Filipiak, Wójt Gminy Raba Wyżna Andrzej Dziwisz, Wójt Gminy Kamienica Władysław Sadowski, Doradca Wójta Gminy Niedźwiedź Tadeusz Patalita.

W dniu 07.05.2013r., po wielu miesiącach oczekiwania rozpoczęto montaż instalacji solarnych w 6 gminach biorących udział w programie „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”. Uczestnikami programu (ponad 2000 gospodarstw) są mieszkańcy gmin Mszana Dolna, Niedźwiedź, Kamienica, Dobra, Raba Wyżna oraz Miasto Mszana Dolna.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się wczoraj od montażu pierwszej instalacji ogrzewającej wodę użytkową wykorzystując energię promieni słonecznych u młodych mieszkańców Mszany Górnej (gmina Mszana Dolna).

Przetarg o wartości ponad 24 milionów złotych wygrała firma Skorut Systemy Solarne sp. z o.o. z Myślenic, która w terminie do końca maja 2014 roku zamontuje 2 152 instalacje solarne w domach jednorodzinnych.  - Postępowanie przetargowe kosztowało nas mnóstwo pracy. Walka o zamówienie między Wykonawcami była zażarta a spór ostatecznie rozstrzygnęła dopiero Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie. Dość powiedzieć, że każda ze złożonych ofert to ponad 8 tysięcy stron dokumentów. Na szczęście spory proceduralne mamy już za sobą i możemy rozpocząć montaż instalacji.  Przypominamy, że dotacja dla mieszkańców wynosi 85% do ceny netto. Jest to największa dotacja w Polsce na tego typu zadanie. Mieszkańcy w zależności od wielkości systemu (dwa lub trzy i więcej panele) zapłacą łącznie (z zaliczką, którą już wpłacili w ubiegłym roku) – od 2 000 do 3 500 zł – mówi Antoni Róg. - To zdecydowanie mniej niż początkowo zakładaliśmy.

W ramach programu każda gmina uczestnicząca w projekcie montuje nie tylko kolektory, ale wykonuje wszystkie roboty związane z instalacją (przewody, stacja pompowa, sterownik zbiornik, czujniki temperatury) oraz zapewnia w ciągu 5 lat bez dodatkowych opłat wymianę płynu w systemie, serwis oraz przeglądy gwarancyjne.

- Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót do końca września tego roku powinno zostać już zamontowanych ponad 800 instalacji – dodaje Antoni Róg. - Kolejne w następnych miesiącach w zależności od warunków pogodowych.

Obecnie kończą się spotkania informacyjne dla mieszkańców uczestniczących w projekcie w każdej z gmin. - Na spotkaniach informujemy o warunkach i szczegółach realizowanego programu – dodaje.

 

Instalacji będzie więcej

Koszt montażu instalacji w przetargu wyszedł niższy niż zakładano. - Dzięki temu istnieje możliwość wykonania dodatkowych ok 400 instancji.  Jesteśmy cały czas w kontakcie z Władzą Wdrażającą  Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.  Dzięki akceptacji wójtów i burmistrza gmin biorących udział w projekcie wspólnie z mec. Krzysztofem Smagą, sprawującym opiekę prawną nad realizacją programu, odbyliśmy serię rozmów ze stroną szwajcarską i mamy już wstępną akceptację dla poszerzania projektu o kwotę oszczędności przetargowych.  Dlatego już dzisiaj zachęcamy do wpisywania się pozostałych chętnych na listy rezerwowe. Tak korzystnego dla mieszkańców programu w najbliższym czasie już, bowiem nie będzie – mówi Antoni Róg.  - Listy rezerwowe tworzy każda z gmin biorących udział w projekcie i w godzinach pracy urzędu można się zapisywać.

 

Upoważnienie Kierownikowi robót Panu Wojciechowi Gocał wręcza Wójt Gminy, obok widoczny jest również Inspektor Nadzoru Arkadiusz Zembura.

Na zdjęciach uczestnicy właściciele domu, Wójt Gminy Bolesław Żaba, Prezes Spółki Adam Skorut, Kierownik projektu Antoni Róg.

 

                                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Mszana Dolna

Bolesław Żaba