Pierwsza rata – kolektory słoneczne

Mieszkańcy Gminy Dobra, którzy podpisali umowy na zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach Projektu: „Odnawialne źródła energii w Gminie Mszana Dolna oraz gminach partnerskich”, dofinansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy proszeni są o dokonanie wpłaty pierwszej raty w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) zgodnie z podpisaną umową.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Mieszkańcy Gminy Mszana Dolna, uczestnicy Projektu: „Odnawialne źródła energii w Gminie Mszana Dolna oraz Gminach partnerskich”, zobowiązani są umową dokonać wpłat w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) ostateczny termin upływa 31.08.2012r. Po tym terminie osoby, które nie uregulowały wpłaty zostaną usunięte z listy osób biorących udział w projekcie.

 

Bolesław Żaba
Wójt Gminy Mszana Dolna

Spotkania informacyjne

Zapraszamy mieszkańców uczestniczących w projekcie dofinansowania zakupu i montażu kolektorów na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w środę 29.08.2012r. o godz. 19.00 w Remizie OSP w Lubomierzu.

Spotkania informacyjne

Zapraszamy mieszkańców uczestniczących w projekcie dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na spotkania informacyjne:

Które odbędzie się we   wtorek 14.08.2012r. o godz. 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niedźwiedziu.

 

Janusz Potaczek
Wójt Gminy Niedźwiedź

Ogłoszenie

Numery kont Bankowych

 Do wpłat – Pierwsza rata – kolektory słoneczne

 

Czytaj więcej...

Spotkania informacyjne

Zapraszamy mieszkańców uczestniczących w projekcie dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na spotkania informacyjne:

Które odbędzie się :

w środę 08.08.2012r. o godz. 19:00 w OSP w Łętowem

czwartek 09.08.2012r. o godz. 19:00 w OSP w Łostówce


Wójt Gminy Mszana Dolna
Bolesław Żaba

Spotkania informacyjne

Zapraszamy mieszkańców uczestniczących w projekcie dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na spotkania informacyjne:

Które odbędzie się w  środę  25.07.2012r. o godz. 18:00 w Urzędzie Miasta Mszana Dolna.  

 

Bolesław Żaba

Wójt Gminy Mszana Dolna

Szanowni uczestnicy projektu „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”

Dzięki rozmowom ze stroną szwajcarską udało się nam uzyskać korzystniejsze dla uczestników programu rozwiązania niż pierwotnie przewidywane w ramach zawartej przez Państwa umowy z Gminami uczestniczącymi w programie. W załączeniu przedstawiamy oryginalny wzór umowy wraz z naniesionymi uwagami. Aby nie wywoływać zbędnego zamieszania uznaliśmy, iż taka forma przekazania Państwu tej dobrej informacji będzie najkorzystniejsza. Natomiast sama zmiana umów nastąpi na etapie przekazywania wykonanych instalacji w użyczenie.

Czytaj więcej...

Oświadczenie

Urząd Gminy Mszana Dolna jako Lider projektu stanowczo zaprzecza że instalowane w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich” zestawu solarnego nie będą obciążone jakimikolwiek opłatami ( np. opłaty za użytkowanie, podatek od słońca) wręcz przeciwnie dzięki zamontowaniu zestawu zmniejszą koszty ponoszone na ogrzewanie wody.

Czytaj więcej...