Informacja Wójta Gminy Mszana Dolna

W dniu 05.03.2013r. r. o godzinie 09.00 odbyło się spotkanie Lidera projektu – Gminy Mszana Dolna z partnerami projektu. Na spotkaniu poruszane były kwestie złożonych przez oferentów odwołań od wyników przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej, prowadzonych kontroli Urzędu Zamówień Publicznych oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Mszana Dolna

W dniu 17.12.2012r. o godzinie 14.00 nastąpiło otwarcie ofert na  „wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 2 152 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Mszana Dolna  oraz gmin partnerskich, oraz 6 instalacji w budynkach użyteczności publicznej.

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Mszana Dolna

W dniu 10.12.2012r. nastąpiło podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Elma” Sp. z o.o. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn: „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”. Postępowanie przeprowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem na stronie www.mszana.pl.

 

Wójt Gminy Mszana Dolna

 Bolesław Żaba   

Informacja

W związku z przedłużającą się procedurą przeprowadzenia postępowania "na wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 2 152 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Mszana Dolna oraz gmin partnerskich oraz 6 instalacji w budynkach użyteczności publicznej”

Czytaj więcej...

Najcześciej zadawane pytania

 

Pobierz : tutaj

Informacja Wójta Gminy Mszana Dolna

W dniu 17.09.2012r. został ogłoszony przetarg na „Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 2 152 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Mszana Dolna oraz gminach partnerskich, oraz 6 instalacji w budynkach użyteczności publicznej” w ramach realizacji projektu pn „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich”

Czytaj więcej...

Informacja

Propozycja spotkań na terenie Gminy Raba Wyżna:


19.09.2012 - 17.00 OSP Raba Wyżna
26.09.2012 - 17.00 Zespół Szkół w Skawie
27.09.2012 - 17.00 OSP Raba Wyżna

Wójt Gminy Raba Wyżna
Andrzej Dziwisz

Informacja

Urząd Gminy w Kamienicy podaje wykaz zebrań na temat solarów w niżej podanych terminach:

- Kamienica Dolna - 03.09.2012 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamienicy

- Zbludza – 04.09.2012 r. Remiza OSP Zbludza,

- Kamienica Górna – 05.09.2012 r. GOK Kamienica,

- Zalesie – 06.09.2012 r.  Remiza OSP Zalesie

- Szczawa – 07.09.2012 r. Remiza OSP Szczawa

 

                                                                                              Władysław Bulanda
Inspektor UG Kamienica 

Spotkania informacyjne

Wójt Gminy Dobra zaprasza na spotkanie osoby, które podpisały umowy z Gminą Dobra na zakup i montaż kolektorów słonecznych dofinansowanych ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Spotkania zaplanowano w następujących terminach.

Czytaj więcej...