Spotkania informacyjne

 Spotkania informacyjne w Gminie Dobra - pobierz

Uwaga !

Nowa umowa z mieszkańcami do pobrania w zakładce "Umowy"

Spotkania informacyjne

Zapraszamy mieszkańców uczestniczących w projekcie „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz Gminach partnerskich” na spotkania informacyjne, które odbędą się:

1)      29.04.2013r. – budynek GOK Kamienica  Poniedziałek o godz. 19:00 – mieszkańcy Kamienicy i Zasadne;

2)      30.04.2013 – Pijalnia Wód Mineralnych w Szczawie - Wtorek.  o godz.19.00  - mieszkańcy Szczawy.

3)      01.05.2013r –  budynek OSP Zalesie – Środa godz. 19.00 - mieszkańcy Zbludzy i Zalesia.

4)      02.05.2013r. – Budynek OSP Kasina Wielka – czwartek 19.00 – mieszkańcy Kasiny Wielkiej

5)      03.05.2013r. budynek Szkoł Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej – Piątek godz. 19.00 – mieszańcy Mszany Górnej i Łostówki

6)      05.05.2013r.  – budynek OSP Raba Niżna – Niedziela godz. 19.00 – mieszkańcy Raby Niżnej i Glisnego.

 

O kolejnych spotkaniach będziemy Państwa informować.

 

Antoni Róg

Kierownik Projektu

Spotkania informacyjne

Zapraszamy mieszkańców uczestniczących w projekcie dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na spotkania informacyjne:

Kasinka Mała - 24.04.2013r. o godz. 18.00 w budynku OSP w Kasince Malej

Olszówka – 25.04.2013r. o godz. 18.00 w Zespole Szkoły i Przedszkola w Olszówce

Spotkania informacyjne

W związku z zakończeniem procedury przetargowej dotyczącej wykonania robót budowlanych polegających na dostawie montażu 2.152 instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin biorących udział w projekcie p.n. „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz Gminach Partnerskich” rozpocznie się cykl spotkań z mieszkańcami.  

Czytaj więcej...

Informacja

Informujemy, że Komisja przetargowa powołana do wyboru oferty na dostawę i montaż 2152 instalacji solarnych w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich zakończyła pracę.

Czytaj więcej...

Informacja

Zawiadomienie o unieważnieniu

wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym z dnia 05.02.2013r. na „Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 2 152 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych na terenie gminy Mszana Dolna oraz gmin partnerskich oraz 6 instalacji w budynkach użyteczności publicznej”.

 

Czytaj więcej...

Informacja


Wszystkie uwagi dotyczące projektu należy zgłaszać na tym formularzu - pobierz

Formularz dostępny również w zakładce "Strona główna"

Informacja Wójta Gminy Mszana Dolna

Informujemy wszystkich uczestników projektu, że w związku z przedłużająca się procedurą prowadzoną przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w sprawie odwołania się oferentów biorących udział w postępowaniu SOL.1/2012 pn: „wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu 2 152 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Mszana Dolna oraz gmin partnerskich, oraz 6 instalacji w budynkach użyteczności publicznej” realizacja projektu nie została jeszcze rozpoczęta.

Czytaj więcej...